Presentasjon av vårt styre

Arctic Energy Partners har et godt faglig og bredt sammensatt styre og ledergruppe som bistår medlemmene på forespørsel og ved behov.

Styret i Arctic Energy Partners

Gruppen har meget god kompetanse på petroleumsprosjektene som er under utvikling eller i drift på nordnorsk sokkel.  

Styret og ledergruppen har et godt utbygd nettverk med gode relasjoner til blant annet Olje- og energidepartementet, politiske miljøer, akademia, næringsliv, samt lokale/regionale myndigheter.  


Styret i Arctic Energy Partners velges av årsmøtet og består av følgende medlemmer;

Styreleder Petter Bjørkli Markedsjef NorSea Polarbase
Nestleder Inger Lise Svendsen Markeds- og HMSK-sjef Gagama Elektro
Medlemmer Jan Gabor Markedsjef Mo industripark
Wenche Brennbakk Markedsjef Sintef Norlab
Heidi Johnsen Daglig leder Plenum Tjenestedesign
Geir Otto Samuelsen Avdelingsleder Industri Multiconsult
Vara Vidar Antonsen Avdelingsleder Mento AS
Anne Sissel Jensen Branch Manager SAR Sandnessjøen