Styremedlemmer 2022 - 2023/ 2024

Følgende styre ble valgt på årsmøtet 31. mars 2022.

Styret

Styret 2022 - 2023/ 2024

Styreleder 

Inger Lise Svendsen
T 906 76 853
ils@gagama.no

Gagama Elektro

Nestleder

Wenche Brennbakk

T 975 28 662

wenche.brennbakk@nemkonorlab.com

Nemko Norlab 

Styremedlemmer

Jeanette Moland, Pro Barents

Jan Gabor, Mo Industripark

Geir Seljeseth, Industri Energ

Geir Otto Samuelsen, Multiconsult

Vara

Vidar Antonsen, Mento

Ann Sissel Jensen, SAR

Valgkomité

Leder

Gudrun Rollefsen

T 975 01 733

gudrun.rollefsen@hammerfestenergi.no 

Hammerfest Energi

Medlem

Kaj Gunnar Dahl, Vår Energi

Monica Paulsen, Kunnskapsparken Helgeland

Ole Reidar Mathisen
Styreleder Arctic Energy Partners Inger Lise Svendsen
Inger Liser Svendsen er styreleder for Arctic Energy Partners