Medlemsfordeler

Som medlem hos oss får du tilgang til et sterkt nettverk av leverandører og operatører. Du blir invitert inn i prosjekter, vi profilerer din bedrift på våre nettsider.

Bli medlem – styrk posisjonen for oppdrag

På innsiden av petroleumsnæringenOljeselskap

Arctic Energy Partners har samarbeidsavtaler med samtlige olje- og gasselskap som har felt i drift eller er under utvikling i Norskehavet og Barentshavet. Havområdene i nord er attraktive områder for framtidig olje- og gassvirksomhet, og i løpet av 25–30 år vil sannsynligvis sokkelen i nord produsere mer olje og gass enn Nordsjøen.

3,7 milliarder

Etter to krevende år med nedgang i leveranser over hele verden, vokser industrien i nord igjen. I 2017 var leveransene til olje- og gassnæringen i Nord-Norge på 3,7 milliarder.

25 års erfaring

I over 25 år har Arctic Energy Partners bygd kompetanse og verdiskaping innen petroleumsnæringen i nord. Denne kunnskapen deler vi med medlemmene våre for å kunne skape ringvirkninger i næringen og løfte leverandørene i industrien. Vi er det eneste leverandørnettverket i nord, og vi er fysisk tilstede i hele landsdelen fra Helgeland i sør til Hammerfest i nord.

Markedsinformasjon

Med landsdelens største nyhet- og markedsplass for petroleumsnæringen, kan medlemmer få informasjon om prosjekter, oppdrag, innsyn i boreplaner og rapporter. Vi arrangerer konferanser, møteplasser, dialoger og workshops sammen med oljeselskapene og leverandørene. Medlemmene får også tilgang til det internasjonale markedet gjennom vårt samarbeid med Norwep.

Næringspolitisk stemme

Arctic Energy Partners er høringsinstans ved konsekvensutredninger, stortingsbehandlinger og har gode relasjoner til ulike departement, politiske miljøer og lokale/regionale myndigheter samt media. Arctic Energy Partners en sterk og viktig stemme fra nord.


Høyere i verdikjeden

Vi styrker mulighetene for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til petroleumsprosjekter på nordnorsk sokkel. Dette gjør vi ved å tilrettelegge for utvikling og samarbeid mellom leverandørene i nettverket og markedsfører medlemsbedriftene.