Slik planlegger Equinor å bygge ut Askeladd og videreutvikle Snøhvit

Equinor har fått tillatelse til å bygge ut Askeladd-funnet i Barentshavet i flere faser. Den første fasen omfatter utbygging av forekomstene Askeladd Nord, Askeladd Sør og Askeladd Gamma. Dette melder petro.no.

Hammerfest LNG

Fra åtte til tre brønner

Snøhvit-utbyggingen omfatter funnene Snøhvit, Albatross og Askeladd som bygges ut i flere trinn etter hvert som det blir ledig kapasitet i LNG-anlegget på Melkøya. Produksjon av Snøhvit startet i 2007 og Albatross i 2010. Askeladd er neste trinn i utbyggingen.

Ifølge utbyggingsplanen skal sistnevnte bygges ut med tre brønnrammer og åtte produksjonsbrønner, men Equinor har nå fått tillatelse å redusere antallet brønnrammer til to og antallet brønner til tre.

«Det vil bli installert to brønnrammer med totalt åtte brønnslisser. Det skal legges en 35 + 7 kilometer lang rørledning, kontrollkabel og MEG-linje fra havbunnsinnretningene på Snøhvit til Askeladd», ifølge dokumentene.


Produksjonsstart er planlagt til 4. kvartal 2020.

Les hele artikkelen på petro.no

Equinor
Askeladd-utbygging
Utbygging av Askeladd, videreutvikling Snøhvit