Snøhvit Future

Equinor har tildelt Aibel en kontrakt for forprosjektering og design (FEED) for modifikasjonsarbeid på Hammerfest LNG-anlegget i forbindelse med Snøhvit Future-prosjektet.

Kontraktstildeling

Les mer om kontraktstildeling for Snøhvit Future