Bli medlem i Arctic Energy Partners

Hovedmålsettingen til Arctic Energy Partners er å oppnå så store leveranser av varer og tjenester som mulig fra medlemsbedriftene til felt i produksjon eller under utbygging i Norskehavet og Barentshavet, samt andre energiprosjekter i Nord-Norge.

Satser for medlemskap

Antall årsverk Pris pr. år
1-5 kr. 1 200,-
6-25 kr. 3 600,-
26-100 kr. 6 000,-
>100 kr. 12 000,-


Alle priser er eks. mva