Slår et slag for de flinke hendene

Energiklyngen Nord og Petro Arctic på frokostmøte med olje - og energiminister, Tina Bru.

Statsrådbesøk

Det som fikk størst fokus under frokostmøtet var det økende behovet for praktisk fagkompetanse i industrien. Et tema som engasjerte deltakerne.

– Vi har lenge hatt et sterkt fokus på de varme hjertene og de kloke hodene. Det er nå på tide å gi stolthet og respekt til de flinke hendene, uttalte Roar Karlsen fra Maritim Sveiseservice under frokostmøtet. Han mener det er mange med eksempel lese og skrivevansker som kan bli kjempeflinke fagarbeider, i dag er det et stort problem at de rett å slett faller utenfor arbeidslivet. 

Prosjektdirektør i Petro Arctic, Nina Kivijervi Jonassen, ledet møtet. Når det viser seg at mange av leverandørbedriftene opplever at tilgang på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring må vi være med sette dette på dagsorden, sier Jonassen. 

– Årets Levertrapport understreket at i overkant av halvparten av årsverkene i nordnorsk leverandørindustri ble utført av fagarbeidere, etterfulgt av personer med høyere utdanning og ufaglærte.

Dette må belyses, og vi må alle gjøre det vi kan for å øke statusen blant fagarbeiderne.

Petro Arctiv har ved flere anledninger løftet fram bedrifter som tar saken i egne hender, og satser på å få fram den kompetansen de mangler. Momek startet for eksempel sin egen sveiseskole, og det gleder oss stort når våre medlemsbedrifter tar aktivt ansvar når det gjelder lærlinger. 

Også flere av lærlingene fikk formidlet til statsråden at det finnes holdninger, spesielt under skoleløpet, der det oppleves som en plan B å velge yrkesveien. Det handler om å oppleve glede over å skape noe konkret - men det hander også om å se videre muligheter for de som ønsker en mer teoretisk tilnærming. 

Statsråden takket for gode innspill, og berømmet samtidig samarbeidet i Energiklyngen Nord. 

– Det er viktig å jobbe sammen i nettverk og i klynger, ikke minst for å bygge kompetanse om marked og nye næringer. Men også for å løfte opp felles utfordringer og løsninger i samfunnsdebatten, sa Tina Bru under sitt møte med Energiklyngen Nord. 

 

Tina Bru sammen med Ane-Marthe Sani og Marius Storli fra Energiklyngen Nord.