Rammekontrakt til IKM Elektro

Vår Energi inngår avtale med IKM Elektro om støtte til alle egenopererte innretninger på norsk sokkel.

Ringvirkninger

Avtalen omfatter inspeksjon, service og vedlikehold av elektrisk utstyr og roterende maskiner, og vil optimalisere daglig drift og vedlikeholdsarbeid offshore.

IKM Elektro er godt kjent med Vår Energi sin portefølje fra tidligere samarbeid, og sikrer med det kontinuitet og økt forutsigbarhet. VP Contracts and Procurement i Vår Energi Annethe Gjerde (bildet) er fornøyd:

Vi er veldig fornøyde med å tildele en så viktig kontrakt til IKM Elektro. Selskapet er norsk med lokal tilstedeværelse sammen med oss i Stavanger-regionen og i Hammerfest. Vi kjenner IKM Elektro fra tidligere jobber, og ser fram til et fortsatt tett og nært samarbeid, nå på leveranser til alle våre installasjoner på sokkelen.

Vi jobber aktivt for å generere lokal verdiskapning, som for eksempel industriell og samfunnsmessig utvikling. Vi ønsker å legge til rette for økt bosetning, industriell utvikling og kompetanseheving i alle områder der vi opererer, sier Gjerde.

Vi setter stor pris på tilliten Vår Energi har vist oss med tildeling av denne nye kontrakten. Siden 2015 har vi etablert et svært godt samarbeid, og det er virkelig gledelig at vi kan bygge videre på dette fundamentet i tiden fremover, og som også vil styrke IKM Elektro satsning på spesialiserte vedlikeholdstjenester, sier daglig leder i IKM Elektro Carl-Johan Almestad.

I tillegg til inspeksjon, service og vedlikehold av elektrisk utstyr og roterende maskiner, er også tenn-kilde og tilstandskontroll inkludert i rammekontrakten. Avtalen har en varighet på inntil 5 år inklusive opsjoner.

Vi i Petro Arctic er godt fornøyd med fokuset Vår Energi har på å skape lokal aktivitet og kompetanseheving i de områdene de opererer, sier prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i Petro Arctic. Vi gratulerer IKM Elektro så mye med rammekontrakten og håper den bidrar til å styrke avdelingen i Hammerfest, sier Jonassen. 

Vår Energi
Goliat