Nytt navn, ny strategi

25 år har gått siden Petro Arctics forgjenger Snøhvit Næringsforening ble etablert i Hammerfest. Tross stor motstand mot olje- og gassvirksomhet i Barentshavet, jobbet foreningen hardt mot sitt mål om positiv petroleumsutvikling og ringvirkninger i nord. 

Vi fornyer oss! 

Det engasjerte og hardtarbeidende næringslivet tok opp kampen for den nye næringen, og lyktes i stor grad. Hammerfest gikk fra å være et fraflytningstruet fiskevær, til å være en by i vekst og selve symbolet på de positive ringvirkningene olje- og gassindustrien står for. Og selv om listen over ringvirkninger i nord nå har blitt lang, er vi kun i starten av en reise som vil vare i mange tiår fremover.   

– Nå beveger vi oss mot en ny og grønnere tid,og vi i Petro Arctic skal skrive nye kapitler i vår fantastiske historie.Ny historie skal skrives 

Fortsatt er positive ringvirkninger både lokalt og regionalt noen av våre fremste mål. Verdiskaping, kunnskaps- og samfunnsbygging både er og skal fortsette å være viktige verdier og gevinster for hele landsdelen. Nå beveger vi oss mot en ny og grønnere tid, og vi i Petro Arctic skal skrive nye kapitler i vår fantastiske historie. 

Våre store mengder fornybar kraft, som kommer i form av både vann og vind, skal vi benytte til etablering av nye virksomheter og samfunnsbygging. Samtidig skal vi melde oss på det globale markedet for produkter og tjenester i den grønne økonomien. 

Det er viktig for å oss å ta en sterk posisjon i det grønne skiftet, og sammen med et bredt partnerskap har vi tatt initiativ til landsdelens første regionale arenaklynge, kalt Energi i Nord. Her skal vi bidra til at energiomstillingen skaper verdier for selskaper og samfunn i nord, samt bidra til at utslippsmålene i Parisavtalen nås.

Arctic Energy Partners

Med nye mål og ambisjoner så vi også behovet for å fornye oss selv. Snøhvit Næringsforening ble til Petro Arctic, som nå blir til Arctic Energy Partners. 

For oss var det viktig at vår nye visuelle profil gjenspeiler våre verdier og tanker om fremtiden, som det viktigste og mest sentrale energinettverket i nord. Logosymbolet symboliserer klyngen av medlemsbedrifter som går sammen og jobber i samme retning, i form av sirkler i en virvelform. Denne kan også gi assosiasjoner til havstrøm eller vind, altså fornybar energi og bevegelse. Fargene er inspirert av det arktiske, som mørkeblått hav og nordlys, og er ment å gi en positiv og energisk følelse. 

– Jeg er så stolt på vegne av Arctic Energy Partners og partnerskapet i Energi i Nord, at vi har satt sammen en unik klynge som representerer en internasjonal verdikjede i ypperste verdensklasse. Vi kaller det «The Arctic Way to Zero».

– Direktør Kjell Giæver