Ny klyngeleder i Energi i Nord

Styret i Energi i Nord har ansatt Petter Bjørkli som ny klyngeleder. Bjørkli kommer fra stillingen som Vice President Contracts & Customer relations i NorSea Logistics.

Energi i NordBjørkli kommer som sagt fra NorSea, som er en del av Wilh. Wilhelmsen som har verdens største maritime nettverk med tilstedeværelse på over 2,200 lokasjoner globalt.

Energi i Nord er Nord-Norges nye arenaklynge og vår klare ambisjon er å skape en klynge i nord som bidrar til null utslipp, energiomstilling og verdiskaping for selskaper og samfunn i nord.

Styreleder Kjell Giæver er meget fornøyd med rekrutteringen av Petter Bjørkli, som han mener vil løfte Energi i Nord videre sammen med alle partnere i klyngen.


– Nord-Norge sitter på store naturressurser og omfattende kompetanse innen produksjon, transmisjon, lagring og industriell foredling av energi. For å utløse de mulighetene som denne landsdelen har innenfor dette feltet må vi løfte i flokk på tvers av regioner, bransjer og verdikjeder. Energi i Nord er etablert for å bidra til et slik felles løft, sier Kjell Giæver

– Verden står midt i en historisk energi endring, Norge og Nord-Norge tar en lederrolle på flere områder, Hydrogenproduksjon fra naturgass og fra fornybar energi – Energiomstilling av hele samfunn, industri og transportsektoren, utvikling av helt nye bærekraftige verdikjeder, og ikke minst store og små selskaper som satser på teknologi og innovasjon til nye markeder over hele verden. Petter Bjørkli vil med sin bakgrunn være en samlende og drivende kraft for en landsdel med store muligheter, sier en samlet entusiastisk styringsgruppe i Energi i Nord

Bjørkli gleder over muligheten til å lede Energi i Nord og det han selv beskriver som Nord-Norges viktigste klynge.

– Jeg brenner for nœrings- og samfunnsutvikling, og ser frem til å bygge videre på det fantastiske partnerskapet som allerede er etablert i klyngen. Et partnerskap som sammen tar sikte på å løfte frem en internasjonal energi verdikjede i ypperste verdensklasse, avslutter en entusiastisk Petter Bjørkli.

Petter Bjørkli vil tiltre stillingen som klyngeleder senest 1. mai.

Arena klyngen har partnere fra hele Norge med hovedtyngden fra Nord Norge og fokuserer blant annet på følgende områder:

 • Elektrifisering
 • Fornybar kraftproduksjon
 • Energilagring
 • Industriell bruk av kraft 
 • Energi infrastruktur
 • Produksjon, transport og bruk av hydrogen og ammoniakk

Disse er partnere i klyngen:

Bedrift/klynge

 • Glomfjord Hydrogen
 • KUPA
 • Mo Industripark
 • Norsea Polarbase
 • Troms Kraft
 • Varanger Kraft
 • Barents NaturGass
 • Energiklynge Nord
 • Hammerfest Energi
 • Equinor
 • Tromsø Havn
 • Ocean Cluster Helgeland
 • SKS
 • NOROG
 • Helgeland Kraft
 • Store Norske
 • Horisont Energi
 • Vår Energi
 • BRUS Bodø Lufthavnutvikling
 • Lofotkraft
 • De Grønne Øyene
 • Futurum
 • KPB
 • Teco 2030
 • Bodø Energi
 • Norwegian Hydrogen
 • Mosjøen og Omegn Næringsselskap 
 • GreenH
 • Petro Arctic
 • Orinor
 • ASCO
 • Dragefossen
 • Azane Fuel Solution
 • Småkraft AS
 • Eida Energy
 • Aker Offshore Wind
 • Sparebank 1 Nord-Norge

 

FoU-partnere

 • Nord Universitet
 • Center for High North Logistics
 • Universitetet i Tromsø
 • Sintef
 • Norce Research
 • Akvaplan-niva

Offentlige partnere

 • Nordland fylkeskommune
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Longyearbyen Lokalstyre
 • Harstad kommune
 • Berlevåg kommune
 • Bodø kommune
 • Hammerfest kommune
 • Nord-Norges Europakontor
 • Shetland Islands Council

 

Observatører

 • Forskningsrådet
 • Innovasjon Norge
 • Statnett

Styringsgruppen består av;

 • Kjell Giæver, Petro Arctic, leder
 • Arve Ulriksen, Mo Industripark
 • Toril Inga Røe Utvik, Equinor
 • Stein Mathisen, Varanger Kraft
 • Ketil Holmgren, Polarbase
 • Stein Gunnar Bondevik, Troms Kraft