Salma (20): Mamma er så stolt av meg

For Salma Bashir var det ingen tvil: Hun ville jobbe innenfor industrien på hjemplassen Sandnessjøen. Allerede nå er hun sikret jobb etter lærlingtiden.

Rekruttering


– Her i Sandnessjøen har jeg bodd siden jeg kom fra Etiopia som 10-åring, sier Salma Bashir. Hun kommer fra en familie med 12 søsken, og forteller at ingen har valgt å jobbe i industrien slik hun har gjort. Noen studerer økonomi og politikk andre steder i landet, noen har egen familie. Seks av barna bor fortsatt i Sandnessjøen. 
– Mamma er skikkelig stolt fordi jeg gjør akkurat det jeg har lyst til, sier Salma, som valgte Transport og logistikk på VG2.  

Kreativ hverdag

Vi treffer den arbeidssomme lærlingen på en skikkelig travel fredag. Da er det generelt mottak av varer, og det skal ryddes etter uka, så alt er klappet og klart til en ny mandag. 
– Vi tar imot alle slags varer, forteller hun, plater, deler og stålbolter. Da er det truck som gjelder, og Salma elsker å kjøre truck. Både den lille og den som er større og klarer tyngre løft. Det beste med jobben min er at jeg føler at jeg kan være kreativ, sier hun. Det kan være et produkt som skal sendes, og hun har ansvar for å tenke ut den sikreste og beste løsningen. 
Trenger jeg å sette den på en palle? Trenger jeg eske? Slike ting. 

Fantastisk arbeidsplass

Salma skryter uhemmet av arbeidsplassen sin. 
– Alle er hjelpsomme og tar vare på hverandre. Og det er nok å gjøre, vi kjeder oss aldri, sier den positive jenta. At hun allerede nå vet at hun er sikret jobb ved Aker Solutions når hun er ferdig som lærling i desember, er et ekstra pluss. 
–Det er her jeg vil jobbe. 

Høy lærlingandel

– Vi rekrutterer aktivt på lærlingsiden, sier plassjef Geir Frode Risa ved Aker Solutions i Sandnessjøen. I dag er det fire lærlinger ved Aker Solutions, to har sluttet av ulike årsaker. Men flere vil komme til. 
– Vi tar inn maks av det vi kan håndtere, sier plassjefen.
Han har tro på at videre vekst forutsetter rekruttering av lokal arbeidskraft, og stikker ikke under en stol at en del verdifull kompetanse gikk tapt da nedleggingsvedtaket kom i fjor.
– Men nå er vi omtrent der vi var før nedleggelsen, og vi har klart å rekruttere tilbake en del nøkkelposisjoner, sier Geir Frode Risa.