Full trøkk i Sandnessjøen

Landets mest moderne subseasenter har aktivitet 365 dager i året. Det betyr millioner i sparte kostnader.

Ringvirkninger

– Her ser vi kombinasjonen av en klok, strategisk satsing på subseasenter i nord, og et lokalt sterkt engasjement. Dette gir gode ringvirkningsresultater for alle parter, sier direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver, som nylig besøkte basen i Sandnessjøen. I likhet med lederen for senteret, Fredrik Nordnes fra Equinor, ser han en klar sammenheng mellom økt  olje - og gassaktivitet ute i havet, og den økte aktiviteten på subseasenteret. 

Moderne undervannsutstyr

Nordnes har sammen med AkerBP og lokale og internasjonale leverandører bygget opp et senter i verdensklasse. Han bobler over av entusiasme, og bærer med seg en smittende optimisme for fremtiden. Nordnes skryter uhemmet av byen sin, landsdelen, og ikke minst samarbeid med folk og leverandører som bruker senteret til alle døgnets tider.
I dag er senteret fullt av moderne undervannsutstyr i alle varianter. Folk fra store deler av verden er i arbeid.
– Aktiviteten pågår tidlig og seint, sju dager i uka, hele året, sier Nordnes.
Subseasenteret i Sandnessjøen er helt klart blitt en suksess. Nå trenger de større plass, og har startet jobben med å kartlegge ledige lokaler på Horvneset i Sandnessjøen. Samtidig jobbes det med mer plasseffektiv utnyttelse av eksisterende arealer.

Vil bygge kompetanse i nord

Fredrik Nordnes snakker på inn- og utpust om mulighetene for flere oppgaver for senteret, og ikke minst ringvirkninger i nord fra fremtidens olje- og gass aktivitet.
– Det blir viktig framover å benytte flere lokale leverandører og bygge kompetanse i nord, slik at man kan redusere innpendling og bli enda mer konkurransedyktig, sier Nordnes. Samtidig ser han utfordringen som blant annet ligger i vedlikehold av spesialverktøy som sjelden er i bruk.
-Vi må regne med å hente inn noe spisskompetanse i perioder, sier senterlederen, og ramser opp hele 16 lokale underleverandører, i tillegg til 12 eksterne leverandører.

Moderne testbasseng

En viktig del av senterets utstyr er testbassenget for undervannsutstyr, ofte kalt «pit» på fagspråket. Her tester man store konstruksjoner som skal benyttes på havdyp helt ned til 1300 meter.
– Nærheten til et slikt testbasseng i nord har spart selskaper for millioner av kroner når frakt av utstyr og tid er avgjørende, sier Fredrik Nordnes, og nevner flere konkrete eksempler. Han føyer til at det særlig er satellittutbygginger til olje- og gassfeltene Skarv, Norne og Aasta Hansteen som gir ringvirkninger og fulle verkstedhaller på basen i Sandnessjøen.
– Hvis vi fortsetter å lete, og ikke minst finner mer av «gullgassen» fra nord, vil det fortsette slik også inn i fremtiden, lover en optimistisk superpatriot fra Helgeland.