Endelig møtes vi igjen!

Etter to år med kansellering og alternativ konferanse er det nå klart for en av bransjens viktigste møteplasser i nord.

Barentskonferansen 25.–27. april 2022

Mandag 25. april braker det løs. Nærmere 300 deltakere er ventet når olje - og energiminister Terje Lien Aasland åpner den faglige delen av konferansen, etterfulgt av fagtunge innledere som oljedirektør Ingrid Sølvberg og direktør Anne Myhrvold i Petroleumtilsynet.

Nina Kivijervi Jonassen, prosjektdirektør i Petro Arctic og styreleder i Barentshavskonferansen, ser fram til å møte næringslivet på hjemmebane. I fjor stod hun og direktør, Odd Peder Wang-Norderud i bresjen for et digitalt arrangement, noe som engasjerte et stort antall bedrifter og enkeltpersoner.

– Vi legger til rette for debatt, og både dagsaktuelle og mer prinsipielle områder vil bli grundig belyst.

Nina Kivijervi JonassenOdd Peder Wang-Norderud og Nina Kivijervi Jonassen
Direktør i Barentskonferansen, Odd Peder Wang-Norderud og prosjektdirektør i Petro Arctic, Nina Kivijervi Jonassen. Foto: Frikant

– Men i år er det altså her det skjer, sier hun, og ser med stor glede fram til at leverandørindustrien og operatørselskap igjen møtes på samme arena.


– Dette er ikke en plattform der de store beslutningene tas, men her legges grunnlag for viktige strategiske grep for fremtiden. Når operatørselskap, myndigheter innenfor olje - og energi og industriens egne folk møtes, blir det naturlig nok fokus på svært aktuelle problemstillinger. Vi legger til rette for debatt, og både dagsaktuelle og mer prinsipielle områder vil bli grundig belyst, sier Jonassen.

Hele programmet finner du her


– Det er myndighetene som setter rammen når viktige tema belyses fra en av næringslivets viktigste scener i nord, sier direktør i Barentshavskonferansen, Odd Peder Wang-Norderud. Også han gleder seg stort til igjen å møte både beslutningstakere og næringslivsrepresentanter med stort engasjement for industrivirksomhet i nord. Han vil på det sterkeste oppfordre til å være der det skjer – nemlig i energibyen Hammerfest.

Påmelding her


Fremtidige muligheter og utfordringer handler også om nye, grønne energiformer. Hydrogen - og ammoniakkprosjektene i Finnmark vil behørig presentert på konferansen, med påfølgende dialog om sameksistens mellom næringer på land og vann, rekruttering, elektrifisering og hvilke politiske krav som må stilles for å realisere den hydrogenfremtid vi ønsker.

– Det store, politiske bildet kommer vi heller ikke utenom.


– Det store, politiske bildet kommer vi heller ikke utenom. Der vil Eirik Wærness fra Equinor relatere aktiviteten i Barentshavet til det som skjer i Europa akkurat nå, og Barentshavets rolle i sikkerhetspolitikken vil også settes på dagsorden, før vi på konferansens siste dag beveger oss over i de nære ting, og ser på dagens og fremtidige leverandørmuligheter.

Vår visjon er å bidra med sentrale møteplasser i nord. Barentshavkonferansen er en viktig arena der vi over år har lyktes i å bringe sammen viktige beslutningstakere innen industri, myndighet, teknologi og kapital. Samtidig er det lokal industri som skal bidra til å skape aktivitet, verdiskapning og vekst. Denne symbiosen er det Barentshavkonferansen bidrar til, og vi tror at det nå er viktigere enn noen gang å bringe næringen sammen, avslutter Odd Peder Wang-Norderud.