Aker BP øker lokale anskaffelser

For første gang har et av undervannssystemene fra Skavfeltet fått fullt vedlikehold i Sandnessjøen. Nå er det kortreiste tjenester som gjelder.

Ringvirkninger

– Dette er startskuddet for en langsiktig plan for en økt andel lokal subseaaktivitet, og ikke minst flere ringvirkninger på Helgeland av våre aktiviteter, sier leder av Sandnessjøen - kontoret til Aker BP, Kyrre Sørensen. (Bildet) 

Klargjort og testet

Det var rett før jul at denne nye milepælen ble nådd på oljebasen i Sandessjøen. For først gang valgte Aker BP og Baker Huges å gjennomføre et fullt vedlikehold på ett av undervannssystemene på Skarv-feltet, hvor Aker BP er operatør. Utstyr ble tatt på land, plukket i deler, vedlikeholdt, klargjort og testet for nye år på havbunnen utenfor nordlandskysten.
Tidligere har dette utstyret lagt ut på en lang reise sørover for samme jobben.

Tydelig strategi

– I Aker BP er vi glade for å se at et langsiktig, strategisk arbeid for mer ringvirkninger i nord nå operasjonaliseres og begynner å gi effekt i regionen, sier  Sørensen, som på bildet er flankert av Christopher Hill, supervisor, (t.h.) og Jon Magne Skeie, Service Engineer, som begge jobber i Baker Huges.
Han peker på at selskapet har en tydelig strategi for sin tilstedeværelse i Nordland. Ett av de sentrale målene er å bygge kompetanse og kapasitet på subsearelatert arbeid. 
– Vi har jobbet aktivt med å lokalisere alt subseautstyr tilknyttet Skarv til Subsea servicesenteret i Sandnessjøen. Vi har identifisert en modell for å utføre mer komplekse aktiviteter i nord sammen med Baker Hughes, sier Sørensen.

Sammen om økt aktivitet på land

Nå starter den viktige jobben med å kartlegge det langsiktige arbeidsomfanget av aktiviteten ute i havet, og ytterligere muligheter for bruk av lokale varer og tjenester. Petro Arctic og OGH på Helgeland vil sammen med Aker BP og deres hovedkontraktører jobbe for at flest mulig lokale bedrifter kommer i posisjon for nye leveranser. Økt aktivitet på Skarv, hvor særlig nye satellittutbygginger er i fokus, bidrar til ringvirkninger og fulle verkstedhaller på Subseabasen i Sandnessjøen.
– Her ser vi resultater av et selskap som har forstått at aktiviteter til havs skal gi ringvirkninger på land. Dette gir gevinster til alle, og er en flott start på det nye året, sier direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver. (Bildet) 

Viktig for hele Nordland

–Vi følger vi vår strategi for en sterk tilstedeværelse i Nordland og forventer ytterligere effekt av den på sikt. Ved å gjøre en innsats nå, kan vi bære frukter av godt samarbeid i de kommende år. Basert på bred støtte til midlertidig skatteordning for bransjen, kommer det økt aktivitet som er viktig for leverandørbransjen og for sysselsettingen også i Nordlands-regionen, avslutter Kyrre Sørensen.