Optimistisk på at Wisting kommer

Equinor utsetter investeringsbeslutningen om Wisting til 2026. Arctic Energy Partners er skuffet, men har troen på at Wisting kommer.

Kart: Equinor

Nyheten kom i en pressemelding 10. november. Økte kostnader grunnet global inflasjon og kostnadsvekst i leverandørindustrien er årsaken til utsettelsen sier konsernsjef for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor Geir Tungesvik. 

konsernsjef for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor Geir Tungesvik melder om at investeringsbeslutningen for Wisting utsettes. Foto: Flemming Stene/ Equinor
Konsernsjef for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor Geir Tungesvik melder om at investeringsbeslutningen for Wisting utsettes. Foto: Flemming Stene/ Equinor

– Equinor og partnerne har jobbet sammen med leverandørindustrien, og utvikler et teknisk og miljømessig forsvarlig Wisting-prosjekt som kan produsere sikkert i Barentshavet. En utbygging vil skape betydelige verdier for samfunnet og ringvirkninger i nord og nasjonalt. Det er usikkerhet rundt rammebetingelsene for prosjektet og gjennomføringskapasitet i leverandørmarkedet. Basert på en totalvurdering velger vi å utsette investeringsbeslutningen, sier Tungesvik.  

I pressemeldingen skriver Equinor at dagens beslutning har vært krevende å ta.  

Kjetil Hove, konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge.
Kjetil Hove sier at Equinor jobber for å videreutvikle prosjektet. Foto: Arne Reidar Mortensen/ Equinor

– Nå skal vi sammen med partnerne og leverandørene videreutvikle et lønnsomt Wisting-prosjekt som vil gi ringvirkninger i nord innenfor det ordinære skatteregimet. Vi har flere ganger lykkes med å gjøre forbedringer på prosjekter som har hatt en utfordrende kostnadsutvikling før investeringsbeslutning. Det skal vi også gjøre med Wisting-prosjektet, sier Kjetil Hove, konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge. 

Kjell Giæver er optimistisk for at Wisting kommer.
Kjell Giæver er optimistisk på at Wisting kommer. Foto: Marthe Nyvoll

Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver er skuffet, men ikke overrasket over utsettelsen.

- Wisting er et veldig viktig prosjekt for ringvirkninger i nord. Vi er samtidig glade for at prosjektet ikke er lagt bort. En slik utsettelse også med Johan Castberg, og nå er snart denne plattformen klar for Barentshavet. Vi er vante med utsettelser i Barentshavet. Vi er optimistiske på at Wisting kommer på et senere tidspunkt. 

Les hele pressemeldingen her. 

Marthe Nyvoll
Kjell Giæver er optimistisk.
Kjell Giæver er optimistisk.
Flemming Stene/ Equinor
Geir Tungesvik, konsernsjef for Prosjekter, boring og anskaffelser.
Geir Tungesvik, konsernsjef for Prosjekter, boring og anskaffelser.
Arne Reidar Mortensen/ Equinor
Kjetil Hove, konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge.
Kjetil Hove, konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge.

Wisting er forsvarlig