Wisting-feltet er et viktig klimaprosjekt

Flere av miljøorganisasjonene har også fortalt skremselshistorier av at dette vil gå utover sårbar natur, skriver Ove Trellevik og Johannes Banggren fra Høyre i dette leserinnlegget.

Ove Trellevik (H) sitter i Energi- og miljøkomiteen. Sammen med Johannes Banggren (H) tar han til ordre for at Wisting må realiseres.
Ove Trellevik (H) sitter i Energi- og miljøkomiteen. Sammen med Johannes Banggren (H) tar han til ordre for at Wisting må realiseres. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/ Privat

I forrige uke har klimaorganisasjoner, og enkelte partier, aktivt demonstrert mot en åpning av Wisting-feltet. Det er selve definisjonen på bortkastet energi. Demonstrantene burde heller demonstrere mot den økte kullproduksjonen i verden.

Ja, fordi kullproduksjonen i verden økte med 9 prosent i 2021. Etter at Europa kuttet gassimporten fra Russland, med svært god grunn – så har dessverre en stor del av den gassen vi tidligere brukte blitt erstattet med kull. Det er nettopp dette som forhindrer oss fra å nå klimamålene – ikke norsk gassproduksjon.

Wisting vil gi Norge viktige inntekter

Wisting-feltet bør selvsagt bygges ut. Det er flere grunner til det. For det første vil det gi staten gode inntekter. Investeringene er estimert til å være på rundt 60–75 milliarder, og det vil ta rundt fire år å betale dette ned. I enden av produksjonen vil vi komme med et overskudd på rundt 40 milliarder kroner. I en fremtid med store økonomiske utfordringer, vil dette være viktige inntekter for staten.

Mindre avhengighet av kullkraft

For det andre vil vi kunne tilby Europa grønnere energi fra vår produksjon – med et langt lavere klimaavtrykk enn det andre land kan tilby. Dette vil med andre ord gjøre Europa langt mindre avhengig av dagens kullkraft.

Store ressurser i Barentshavet

For det tredje vet vi at halvparten av olje- og gassreservoaret ligger i Barentshavet. Det er viktig at et land som Norge starter med å bygge ut produksjonen for å lage bedre infrastruktur i nord. Wisting-feltet er forhåpentligvis kun startskuddet i Barentshavet, og vil bidra til å levere olje og gass langt mer effektivt ned til Europa.

Flere av miljøorganisasjonene har også fortalt skremselshistorier av at dette vil gå utover sårbar natur. Dette er kraftig overdrevet. Rapport fra 2021 viser til følgende: «Dette vurderes samlet å medføre liten konsekvens for marint naturmiljø». Det vil være lite som går utover korall-, svamp eller sjøfjærhabitat.

Gode argumenter for å stoppe Wisting-utbyggingen er rett og slett en mangelvare. Det er derimot lett å konkludere med at Wisting-feltet er et viktig klimaprosjekt, og broen over til ren fornybar energi.

Hans Kristian Thorbjørnsen/ Privat
Ove Trellevik (H) sitter i Energi- og miljøkomiteen. Sammen med Johannes Banggren (H) tar han til ordre for at Wisting må realiseres.
Ove Trellevik (H) sitter i Energi- og miljøkomiteen. Sammen med Johannes Banggren (H) tar han til o

Wisting er forsvarlig