Folkemøte om elektrifisering

Elektrifisering av Hammerfest LNG og Wisting-feltet var tema da NVE inviterte til folkemøte i Hammerfest. Det var stor interesse for møtet og rundt 80 personer møtte opp. Arctic Energy Partners støtter begge elektrifisieringsprosjektene.

Fra NVE stilte Anine Andresen, Ingrid Anette S.Dahlen, Anne Marte Schei og Tanja Midtsian.
Fra NVE stilte Anine Andresen, Ingrid Anette S.Dahlen, Anne Marte Schei og Tanja Midtsian.

Bakgrunnen for møtet var Equinor sin søknad om å elektrifisere Hammerfest LNG på Melkøya og det planlagte Wisting-feltet. Begge søknadene ligger hos Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) som har sendt de ut på høring. Høringsfristen er 7. november 2022.  

Når sakene er ferdigbehandlet hos NVE går de videre til Olje- og energidepartementet for siste innstilling.  

Lokalt vil kommunestyret behandle saken 3. november.  

Stort lokalt engasjement 

I tillegg til NVE og Equinor var også representanter fra Statnett til stede i publikum. Det var et variert publikum med lokale politikere og innbyggere, representanter fra lokalt næringsliv, folk fra organisasjonene Motvind og Naturvernforbundet, sistnevnte var blant annet representert ved leder Truls Gulowsen. Lokale journalister fra avisa Hammerfestingen, iFinnmark og Ságat dekket møtet.  

Agenda var saksbehandlingsprosessen til NVE og søknadene til Equinor, men man kom ikke unna spørsmål om 420 kV-linjen og andre politiske spørsmål om elektrifisering og kraftsituasjonen i nord. NVE har gitt innstilling i saken om 420-kV-linjen Skaidi- Hammerfest, og Statnett planlegger for utbygging. Andre spørsmål fra publikum kunne ikke besvares her ettersom dette var politiske spørsmål som ikke kunne besvares av NVE eller Equinor.   

Lokale ringvirkninger 

Kjetil Myklebust og Knut Mathias Vestbø fra Equinor orienterte om søknad om elektrifisering av henholdsvis Snøhvit Future og Wisting-feltet.  Elektrifisering av Hammerfest LNG er viktig både for å sikre videre drift og for å kutte utslipp. Dette ble også tatt med i PUD'en til prosjektet hvor det står at man skal finne løsninger for det store utslippet. Hammerfest LNG slipper ut 850 000 tonn co2 i året. Noe som tilsvarer 2% av Norges utslipp. Elektrifisering av Wisting vil spare samfunnet for 100 000 tonn co2 utslipp i året. Equinor er tydelige på at de følger ambisjonene i Paris-avtalen og regjeringens forventninger til kutt i utslipp. Disse kuttene er viktige for at Norge skal nå sine klimamål.  

Kjetil Myklebust og Knut Mathias Vestbø fra Equinor.
Kjetil Myklebust og Knut Mathias Vestbø fra Equinor.

Utbyggingen som er søkt om er fra Hyggevatten i et fjellområde på området Prærien i Hammerfest. Fra transformatorstasjonen på Hyggevatten vil det gå en tunnel med kabler til Meland. Fra Meland og ut til Melkøya og Wisting-feltet vil det legges en sjøkabel. Equinor har gjort egne konsekvensutredninger, og har blant annet flyttet planlagt lokasjon for bygg på Hyggevatten etter innspill fra reindriften. Utbyggingen vil skape stor aktivitet i flere år og kan gi oppdrag til lokalt regionalt næringsliv. Den vil også øke eiendomsskatten til Hammerfest kommune.   

Mer info om søknadene med kart og illustrasjoner hos NVE - Folkemøte om elektrifisering av Melkøya og Wisting

The Arctic way to zero: Vi må elektrifisere 

Arctic Energy Partners støtter begge elektrifisieringsprosjektene til Equinor. På samme måte som flere olje- og gassanlegg sør på sokkelen er elektrifisert, er det viktig at Hammerfest LNG fortsetter å være et framtidsrettet anlegg med null utslipp. Hvis ikke risikerer vi at et av de viktigste nordnorske ringvirkningsprosjektene må stenge ned om noen år på grunn av utslipp. Samtidig vil utbyggingen av infrastrukturen fra Hyggevatten skape aktivitet i regionen og oppdrag for regionale leverandører.  

- Vi må vise alvor om at vi skal nå våre klimaforpliktelser også i nord, sier kommunikasjonsleder i Arctic Energy Partners Kristiane M. Krystad som var til stede på folkemøtet. Vi må kutte i utslippene ved å elektrifisere Melkøya. Samtidig må vi bygge ut viktig infrastruktur som 420 kV-linjen for å sikre tilgang til nye grønne industrietableringer. 

Kommunikasjonsleder i Arctic Energy Partners Kristiane M. Krystad.
Kommunikasjonsleder i Arctic Energy Partners Kristiane M. Krystad.

Vi i Arctic Energy Partners forventer at de omsøkte prosjektene skal gi lokale ringvirkninger, og dette vil vi jobbe for. Elektrifisering av Melkøya må ikke gå på bekostning av annen industriutvikling i nord, og derfor må vi bygge ut mer fornybar kraft i nord, samt sørge for en god infrastruktur gjennom kraftnettet som hele landsdelen kan ha nytte av.  

Ifinnmark har også skrevet om saken – Kristiane reagere på feiloppfatninger: Næringslivets stemme blir ikke hørt (krever innlogging)

Marthe Nyvoll
Kommunikasjonsleder i Arctic Energy Partners Kristiane M. Krystad.
Kommunikasjonsleder i Arctic Energy Partners Kristiane M. Krystad.
Kristiane M. Krystad
Fra NVE stilte Anine Andresen, Ingrid Anette S.Dahlen, Anne Marte Schei og Tanja Midtsian.
Fra NVE stilte Anine Andresen, Ingrid Anette S.Dahlen, Anne Marte Schei og Tanja Midtsian.
Kristiane M. Krystad
Kjetil Myklebust og Knut Mathias Vestbø fra Equinor.
Kjetil Myklebust og Knut Mathias Vestbø fra Equinor.

Lokalt næringsliv ønsker elektrifisering