Utbyggingsplaner i Nord-Norge 

Det er mange utbyggingsprosjekter på gang på norsk sokkel, og vi har sett på noe av det spennende som skjer lengst nord i landet. 

Bildet er tatt av C Morrison fra Pixabay

Energi24 meldte tidligere i høst om over 30 utbyggingsprosjekter på norsk sokkel hvor det planlegges å levere inn PUD (plan for utbygging og drift) innen utgangen av 2022. Flere av disse planlagte prosjektene er i nord. 

- Vi i Arctic Energy Partners ønsker aktiviteten på nordnorsk sokkel velkommen, og vi håper på enda mer letevirksomhet i tiden som kommer, sier Kjell Giæver, direktør Arctic Energy Partners. Denne aktiviteten skaper masse lokale ringvirkninger og legger igjen store verdier i nord.  

Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver
Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver ønsker mer aktivitet på nordnorsk sokkel. Foto: Marthe Nyvoll

Barentshavet 

Askeladd Vest  

 • Operatør: Equinor 
 • Planlagt oppstart 2024. 
 • Investeringer: 3,2 milliarder kroner. 
 • Feltet er en del av den fasede Snøhvit-utbyggingen og vil forlenge platåproduksjonen ved Hammerfest LNG-anlegg med godt og vel to år. Askeladd Vest skal opereres av Snøhvit-organisasjonen, som er lokalisert i Hammerfest og Harstad. 

Melkøya, elektrifisering 

 • Operatør: Equinor 
 • Planlagt elektrifisering innen 2027.  
 • Investeringer: 4 milliarder kroner. 
 • I tillegg til å erstatte gassturbinene med elektrisk kraftforsyning fra land, skal leveringstiden på gass utvides fram mot 2050. Hovedhensikten med å elektrifisere Melkøya er å redusere utslippene på godt over 800.000 tonn CO₂ per år, som er et av Norges største punktutslipp av C02. 

Wisting 

 • Operatør: Equinor 
 • Planlagt produksjonsstart 2028. 
 • Investeringer: 60 – 75 milliarder kroner.  
 • Equinor har som ambisjon å være klimanøytral innen 2050, inkludert utslipp i forbindelse med sluttbruken av produktene. Wisting er en del av regnskapet. 

Norskehavet  

Asterix  

 • Operatør: Equinor 
 • Planlagt oppstart 2026. 
 • Investeringsbeslutning er planlagt i høst 2022.  
 • Feltet ligger omtrent 80 kilometer vest for Aasta Hansteen-plattformen. Prosjektet vil bidra til å forlenge levetiden på Aasta Hansteen-feltet. Gassen er planlagt prosessert og transporter videre til markedet gjennom Polarled-rørledningen til terminalen på Nyhamna. 

Skarv-satellitter

 • Operatør: Aker BP 
 • Planlagt produksjonsstart 2025. 
 • Investeringer: 12 milliarder kroner.  
 • Fellesprosjekt for feltene Shrek, Idun Nord, Alve Nord og Ørn. 

Arctic Energy Partners er leverandørnettverket i nord. Vår viktigste oppgave er å skape oppdrag og verdiskapning for våre medlemmer.  

C Morrison/ Pixabay
Oljerigg i havet i solnedgang
Marthe Nyvoll
Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver ønsker mer aktivitet på nordnorsk sokkel.
Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver ønsker mer aktivitet på nordnorsk sokkel.

Les mer om Skarv Satelittes