Tromsø Havn 

Vi har gleden av å presentere vår medlemsbedrift Tromsø Havn. Som Nord-Norges største by er Tromsø et viktig logistikk-knutepunkt i nord, og har en av Norges største fiskeri- og cruisehavner. 

Medlem
Tromsø Havn i sentrum av Tromsø by. Foto: Tromsø Havn
Tromsø Havn i sentrum av byen. Foto: Tromsø Havn

Tromsø Havn legger til rette for maritim næringsutvikling og er en pådriver i det grønne maritime skiftet i nord. Som havn er de involvert i alt fra byutvikling til næringsutvikling og miljøtiltak. Samlet er over 120 bedrifter lokalisert på deres områder i sentrum, Breivika og Grøtsund. I underkant av 9 000 fartøy anløper Tromsø per år, og havna er en viktig infrastruktur og tilrettelegger for den maritime næringen. 

Ny kai og grønne energiløsninger

Tromsø Havn er nå i gang med å bygge en ny kai med tilhørende ny ro-ro rampe i Breivika. I tilknytning til dette kaiområdet skal de oppgradere og etablere et nytt containerareal i Breivika. Området har en sentral beliggenhet i forhold til logistikkoperatørene i havna, og E8 og vil dermed være et viktig bidrag for effektivisering av godsstrømmene inn og ut av byen. Etter planen skal området med nytt kaianlegg være ferdig i løpet av 2023.   

I tillegg til denne utbyggingen jobber havna sammen med deres deleide selskap Fjuel AS, med å legge til rette for å øke tilbudet om landstrøm og grønne energiløsninger til fartøy. I tilknytning til dette ses det også på hvordan denne kapasiteten kan utnyttes til fordel for andre brukere av havneområdene. Havna er i dialog med aktører som ønsker å etablere hydrogenproduksjon i havna. Havnedirektør Jørn-Even Hanssen synes dette er utrolig spennende med tanke på fremtidig maritim næringsutvikling, og det vil åpne muligheter for andre næringer. 

 

Jørn-Even Hanssen, havnedirektør Tromsø Havn. Foto: Tromsø Havn
Jørn-Even Hanssen, havnedirektør Tromsø Havn. Foto: Tromsø Havn

Det grønne skiftet vil være krevende for samfunnet og krever utstrakt samarbeid mellom mange ulike aktører om vi skal lykkes. Derfor er det viktig med nettverk som Arctic Energy Partners. Vi ønsker å være blant dem som bidrar til dette samarbeidet. I tillegg er det slik at vi fra havna sitt ståsted ser at det grønne skiftet samtidig representer spennende forretningsmuligheter innen fornybar energi. For eksempel hydrogenproduksjon, havvind og landstrøm. Disse mulighetene krever store areal, mye energi og mye kompetanse. Hver for oss blir vi for små. Om vi står sammen i nord vil vi kunne gjøre en stor forskjell og være i stand til å ta opp konkurransen med aktører lengre sør – både i Norge og i Europa. 

Jørn-Even Hanssen, havnedirektør Tromsø Havn 

Nettside Tromsø Havn

Arctic Energy Partners er leverandørnettverket i nord. Vår viktigste oppgave er å skape oppdrag og verdiskapning for våre medlemmer.  

Tromsø Havn
Havnedirektør Jørn-Even Hanssen, Tromsø Havn.
Havnedirektør Jørn-Even Hanssen, Tromsø Havn.
Tromsø Havn
Tromsø Havn i sentrum av Tromsø by.
Tromsø Havn i sentrum av Tromsø by.