Vi må ha kraftlinjen helt til Hammerfest

Olje- og gassforum i Hammerfest møttes nylig til høstens første møte. En sak hele forumet var samstemt i – 420 kV-linjen må bygges hele veien Hammerfest - Varangerbotn!  

Tema på møtet som fant sted 26. august på Thon Hotel var “Hvordan innretter vi forumet for fremtiden?”. Det var godt oppmøte fra medlemsbedriftene. Forumet er fasilitert av Hammerfest Næringsforening, som kunne presentere ny leder i forumet - Terje Rogde fra OSS-Nor.  

Olje- og gassforum fasiliteres av Hammerfest Næringsforening. Her ved direktør Lars Bjørkli.
Olje- og gassforum fasiliteres av Hammerfest Næringsforening. Her ved direktør Lars Bjørkli.

Rogde ser frem til å lede forumet inn i en spennende tid hvor man blant annet skal jobbe med å følge opp PUD-behandlingene til Johan Castberg-feltet og Wisting-feltet.  

- Dette forumet er viktig for næringslivet som et samlet organ for felles kommunikasjon mot statlige instanser, operatørene i Barentshavet og lokalbefolkningen som skal ha Hammerfest som et trygt og forutsigbart arbeidsted i fremtiden, sa Rogde. Næringslivet i Hammerfest er avhengig av kontinuerlig informasjon og mulighet til å kommunisere med de politisk styringsenheter som skal ivareta næringsutvikling og tilrettelegge for bedre ringvirkninger og stabilitet i regionen. 

Leder i olje- og gassforum Terje Rogde med Stortingsrepresentant Marianne S. Næss.
Leder i olje- og gassforum Terje Rogde med leder for Stortingets Enegi- og miljøkomité Marianne S. Næss.

Fra det politiske miljø deltok ordfører i Hammerfest Terje Wikstrøm og Stortingsrepresentant og leder for Energi- og miljøkomiteen Marianne Sivertsen Næss. 

Sivertsen Næss ga et innblikk i Energimeldingens: «Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2020 – 2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser.» Tilleggsmeldingen er et stort skritt for Norge inn i den fornybare energiendringen.  

Norge kan posisjonere seg innen havvind 

Det er stort potensiale innen solenergi, og havvind kan gi like mye kraft som all samlet vannkraft vi har i dag kunne Sivertsen Næss fortelle forumet. Flertallet på Stortinget er for å bygge ut 30 gigawatt på norsk sokkel innen 2040. Hurdalsplattformen skisserer en samlet plan for vann, vind og annen energi, og utgangspunktet for Regjeringens energipolitikken er verdiskapning, kutt i utslipp og skape jobber.   

- Her er det ikke bare snakk om å bygge fornybarenergi, sa Sivertsen Næss. Satsing på havvind handler om å bygge industri. Særlig innen flytende havvind har Norge mulighet til å posisjoner seg.  

Marianne Sivertsen Næss innledet for olje- og gassforum i Hammerfest.
Marianne Sivertsen Næss innledet for olje- og gassforum i Hammerfest.

De to områdene Utsira og sørlige Nordsjø er foreløpig åpnet for havvind. Det er ventet en større tildeling av areal til havvind i 2025. Myndighetene har fokus på parallelle prosesser for effektivt tempo i prosjekter. På sameksistens mellom fiskerinæringen og havvindnæringen er det satt av midler til forskning.  

Finnmark kan være i front i det grønne skifte

Vindkraft på land er det mest kostnadseffektivt innen fornybarenergi, men her må også utbygging av strømnettet være på plass for å få ut energien. Sivertsen Næss sa at vi må ha vind- og havvindskraft for å møte kraftbehovet. Vi må også bygge ut nødvendig infrastruktur som 420 kV-kraftlinje til Hammerfest i Vest-Finnmark. Denne utbyggingen må på plass så snart som mulig for å ha kraft til ny industri.  

- Hele samfunnet skal elektrifiseres. Vi skal bygge landet for et fornybart samfunn, sa hun. 

I Hurdalsplattformen står det at norsk sokkel skal elektrifiseres, fortrinnsvis med havvind eller annen fornybarenergi, og ikke på bekostning av landindustrien. Hammerfest LNG og resten av sokkelen må elektrifiseres for å kutte i utslipp. Stortingsrepresentanten var også innom hydrogen og CO2-fangst og lagring.  

- Nord-Norge kan være med på starten av noe stort når det gjelder hydrogen hvis vi gjør ting rett nå. Det er spennende ting på gang flere steder i Finnmark i Berlevåg, Lebesby og Hammerfest. Vi har også mulighet til å posisjonere oss når det komme til CO2-lagring. To lisenser for C02-lagring er utdelt, til Polaris i Hammerfest og et prosjekt i Nordsjøen.

Regjeringen har også kommet ut med egen batteristrategi, og dette kan være en nøkkel til løsningen av energisituasjonen, fortalte Sivertsen Næss.  

- Finnmark kan være i front i det grønne skiftet. 

Stort lokalt engasjement for kraftlinjen

Det var stort engasjement rundt Stortingsrepresentantens innlegg, og andre saker som ble løftet var Wisting, arealbehov, utfordringer knyttet til elektrifiseringen av anleggsbransjen, industriens kraftbehov, EU – taksonomien, NVE og vindkraft. Det var ingen tvil om at forumet så behovet for at 420 kV-kraftlinjen bygges hele veien fra Varangerbotn – Alta - Skadi - Hammerfest. Vi må ha mer linjekapasitet og infrastruktur på plass for å klare omstillingen til fremtidens energimiks var gjengangeren. Ny leder Terje Rogde var også klar på at dette blir en prioritert sak for forumet. 

- Linja må på plass for at vi skal beholde og utvikle næringslivet offshore og på land i Hammerfest, sa Rogde. Uten linja blir det ikke noe av elektrifisering av Melkøya som igjen betyr at Melkøya vil fremstå som et stort punktutslipp i fremtiden.  

Han peker på at hele Wisting-feltet er prosjektert med elektrifisering og det vil heller ikke være noe grunnlag for mer næringsutvikling og vekst på land i de områdene som står igjen uten 420 kV-linja. 

- Skal vi ha arbeidsplasser og befolkningsvekst her i Hammerfest, må vi ha infrastruktur for energi inn i de områdene vi skal utvikle. Vi må også ha mer strømproduksjon i nord for å drive feltene offshore og produksjonsenhetene på land.   

Elektrifisering tar ikke hele linjekapasiteten

Han får støtte fra medlem i forumet Hammerfest Energi. Administrerende direktør Gudrun Rollefsen fortalte at 420 kV-linja er helt nødvendig for at vi skal få til ny aktivitet i Hammerfestområdet, og trakk fram Wisting, elektrifisering av Melkøya, og videre planer for Horisont og annen elektrifisering. Det er også viktig å fortsette utbygging av 420 kV videre til østfylket for planlagt industriaktivitet og kraftproduksjon.    

Plansje fra Statnett viser at elektrifisering av Hammerfest LNG ikke tar all kapasiteten.
Plansje fra Statnett viser at elektrifisering av Hammerfest LNG ikke tar all kapasiteten.

Rollefsen er fornøyd med å ha en stor aktør som Equinor i nærheten. Equinor må betale anleggsbidrag på linja fra Skaidi til Hammerfest, noe som betyr at Statnett og fellesskapet må betale mindre. Statnett er i gang med å ferdigstille kraftlinjen fra Alta til Skaidi, som foreløpig driftes på 132 kV.   

Administrerende direktør i Hammerfest Energi Gudrun Rollefsen sier at 420-kV-linja til Hammerfest er helt nødvendig for fremtidig aktivitet.
Administrerende direktør i Hammerfest Energi Gudrun Rollefsen sier at 420-kV-linja til Hammerfest er helt nødvendig for fremtidig aktivitet.

- For øyeblikket er ledig linjekapasitet inn til Finnmark reservert både til petroleumsaktivitet og annen industriaktivitet, sa Rollefsen. Når 420 kV-linjen er på plass vil elektrifisering av Melkøya bruke omtrent halvparten av kapasiteten på linja, så det stemmer ikke at elektrifiseringen vil ta hele kapasiteten. Det er plass til mye mer aktivitet. Det er ingen tvil om at vi trenger mer kraftproduksjon i Finnmark.   

Gudrun Rollefsen og Terje Rogde vil ha 420 kV til Hammerfest
Gudrun Rollefsen og Terje Rogde vil ha 420 kV til Hammerfest
Kristiane M. Krystad
Olje- og gassforum fasiliteres av Hammerfest Næringsforening. Her ved direktør Lars Bjørkli.
Olje- og gassforum fasiliteres av Hammerfest Næringsforening. Her ved direktør Lars Bjørkli.
Kristiane M. Krystad
Leder i olje- og gassforum Terje Rogde med leder for Stortingets Enegi- og miljøkomité Marianne S. Næss.
Leder i olje- og gassforum Terje Rogde med leder for Stortingets Enegi- og miljøkomité Marianne S. Næss.
Kristiane M. Krystad
Marianne Sivertsen Næss innledet for olje- og gassforum i Hammerfest.
Marianne Sivertsen Næss innledet for olje- og gassforum i Hammerfest.
Administrerende direktør i Hammerfest Energi Gudrun Rollefsen sier at 420-kV-linja til Hammerfest e
Administrerende direktør i Hammerfest Energi Gudrun Rollefsen sier at 420-kV-linja til Hammerfest e

Kraftlinja må gå fra Varangerbotn til Hammerfest