Nytt medlem: H2Carrier

Vi har gleden av å ønske selskapet H2Carrier velkommen i nettverket vårt!  

Prosjektdirektør Arctic Energy Partners Nina K. Jonassen og Ove Tiedeman Ryland, head of Marine Operations H2Carrier.
Prosjektdirektør Arctic Energy Partners Nina K. Jonassen og Ove Tideman Rylandsholm, head of Marine Operations H2Carrier.

H2Carrier arbeider innenfor fornybar energi med flytende produksjon av hydrogen og ammoniakk. Selskapets prosjekter kombinerer etablerte løsninger og prosesser innenfor olje og gass med fornybar teknologi. Selskapets enheter for flytende produksjon kan bidra til å realisere uutviklet fornybar energi uten å måtte vente på utbygging av nettkapasitet eller annen infrastruktur. Nettopp av denne grunn ser H2Carrier mot nord, og har allerede etablert en samarbeidsavtale med Lebesby kommune. Selskapet er basert i Energy Valley på Fornebu utenfor Oslo. 

Utvikling av fornybar energi i industriell skala krever samarbeid og samhandling mellom ulike aktører. Gjennom Arctic Energy Partners treffer vi et nettverk av bedrifter og samfunnsaktører som alle fremmer energiutvikling i nord og som derfor er relevante for vår virksomhet.

Ove Tideman Rylandsholm, head of Marine Operations H2Carrier 

Nettside H2Carrier

Arctic Energy Partners er leverandørnettverket i nord. Vår viktigste oppgave er å skape oppdrag og verdiskapning for våre medlemmer.  

Prosjektdirektør Arctic Energy Partners Nina K. Jonassen og Ove Tiedeman Ryland, head of Marine Operations H2Carrier.
Prosjektdirektør Arctic Energy Partners Nina K. Jonassen og Ove Tiedeman Ryland, head of Marine O

Flere saker om grønn omstilling i nord