Debatt om kraftsituasjonen og det grønne skiftet 

LO Hammerfest inviterte til debatt onsdag 24. august. Panelet besto av folk fra fagbevegelsen. lokale politiker, politisk redaktør i Nordlys Skjalg Fjellheim og Petter Bjørkli fra Energi i Nord. 

Panelet i LO-debatten 24. august 2022 på Banjer`n pub i Hammerfest

Panelet i LO-debatten på Banjer`n pub i Hammerfest. Fra venstre: debattleder Thomas G. Pettersen, Runar Enoksen, Petter Bjørkli, Ingrid Petrikke Olsen, Lodve Svare, Skjalg Fjellheim og Terje Wikstrøm.

Ett 30-talls personer møtte opp på Banjer`n Pub i Hammerfest onsdagskveld. Kvelden startet med en kort presentasjon av Kraftanalysen til Energi i Nord. Det er Sintef på oppdrag fra Energi i Nord som har gjennomført analysen ved å hente inn tall fra de nordnorske kraftselskapene.  

Styrer mot kraftunderskudd 

Kraftanalysen viser at Finnmark styrer mot et kraftunderskudd så tidlig som i 2025. Behovet for infrastruktur og kraftlinje fra Varangerbotn – Hammerfest ble tidlig trukket fram av ordfører i Hammerfest kommune Terje Wikstrøm. Wikstrøm pekte på behovet for mer kraft både til elektrifisering av Hammerfest LNG på Melkøya og Wisting-utbyggingen, men også til nye industrietableringer.   

- Det er feil at elektrifiseringen av Hammerfest LNG og Wisting vil kreve hele linjekapasiteten, sa ordføreren. Vi må ha mer kraft også til annen industri. 

Petter Bjørkli la fram hovedtrekkene fra kraftanalysen for panelet og publikum på Banjer`n.

Petter Bjørkli, Energi i Nord, la fram hovedtrekkene fra kraftanalysen for panelet og publikum på Banjer`n. Fra venstre: Jorunn Mikkelsen, Henrik Drivenes, Runar Enoksen, Petter Bjørkli, Ingrid Petrikke Olsen, Lodve Svare, Skjalg Fjellheim og Terje Wikstrøm. 

Wikstrøm fikk støtte i panelet fra SV og fagbevegelsen. Leder i HK Ung Henrik Drivenes trakk fram viktigheten av elektrifisering for å nå våre klimamål. Drivenes trakk også fram nye energikilder som vindmøller og solenergi, som satsningsområder for å møte det økende kraftbehovet. Ingrid Petrikke Olsen bekreftet at SV støtter ordføreren i elektrifisering av Hammerfest LNG, men påpekte at SV er mostander av Wisting-utbyggingen og derav elektrifisering av feltet. 

Runar Enoksen, KRF, og Lodve Svare fra Senterpartiet var mer skeptisk til elektrifisering av Hammerfest LNG. Enoksen mente Norge allerede har verdens reneste energimix, og var derfor usikker på effekten en elektrifisering vil ha i det store bildet. 

Klare for å gripe mulighetene 

I del to av debatten var tema grønn omstilling i nord. Panelet var innom alt fra vind- og solenergi til kjernekraft og utbedring av vannkraftverkene. Politisk redaktør i Nordlys Skjalg Fjellheim uttrykte bekymring for at Nord-Norge kan bli avindustrialisert om vi ikke sørger for flere prosjekter innen olje- og gass på nordnorsk sokkel. Han fikk støtte fra Jorunn Mikkelsen, leder i Fagforbundet Finnmark. 

- LO vil utvikle, ikke avvikle sektoren, konstaterte Mikkelsen.  

Petter Bjørkli fra Energi i Nord fortalte at aktørene i klyngen ser på den grønne omstillingen som en mulighet. En mulighet de er klare til å ta.  

- Vi må igjennom denne omstillingen, og sørge for at disse mulighetene gir verdiskapning i Nord-Norge, sa han.

Prosjektdirektør Arctic Energy Partners Nina K. Jonassen.

Prosjektdirektør Arcti Energy Partners Nina Kivijervi Jonassen

Prosjektdirektør i Arctic Energy Partners Nina K. Jonassen var til stede i publikum, og synes det var bra at debatten om kraft og grønn omstilling ble løftet lokalt.  

- Vi ser betydningen av mer kraft og infrastruktur i regionen, sier hun. For å møte behovet til industrien og næringslivet må vi satse på utbygging av kraftlinjer og få mer ren energi inn i energimixen vi har her i nord. 

Finnmarksuka: Grønn omstilling og kraftsituasjonen i nord

Finnmarks sitt svar på Arendalsuka, Finnmarksuka.

Arrangør: LO Hammerfest, LO Troms og Finnmark

Debattleder: Thomas Grønnli Pettersen, LO Troms og Finnmark
Paneldeltakere:

  • Skjalg Fjellheim, politisk redaktør Nordlys
  • Petter Bjørkli, klyngeleder Energi i Nord
  • Jorunn Helene Mikkelsen, leder Fagforbundet Finnmark
  • Henrik Drivenes, leder Handel og kontor Ung
  • Terje Wikstrøm, ordfører Hammerfest AP
  • Lodve Svare, gruppeleder og kommunestyrerepresentant Hammerfest SP
  • Ingrid Petrikke Olsen, lokallagsleder og kommunestyrerepresentant Hammerfest SV og representant i SVs miljøpolitiske utvalg
  • Runar Enoksen, lokallagsleder Hammerfest KrF

Panelet LO-debatt Hammerfest 24.08.22
Panelet i LO-debatt i Hammerfest 24.08.22
Panelet LO-debatt Hammerfest 24.08.22
Petter Bjørkli la fram hovedtrekkene fra kraftanalysen for panelet og publikum på Banjer`n.
Prosjektdirektør Arctic Energy Partners Nina K. Jonassen.
Prosjektdirektør Arctic Energy Partners Nina K. Jonassen.

Kraftlinja må gå fra Varangerbotn til Hammerfest