Stort potensiale i Barentshavet 

Torsdag 25. august la Oljedirektoratet fram Ressursrapport 2022. Rapporten viser at det forventes store gassressurser i Barentshavet.  

Tankskip lades med gass fra Hammerfest LNG Melkøya

LNG-skip klar til å transportere gass fra Hammerfest LNG Melkøya. 

Ressursrapporten fra Oljedirektoratet beskriver status og analyser av de langsiktige mulighetene og utfordringene for petroleumsvirksomheten i Norge. Oljedirektoratet anslår i rapporten at det er like mye olje og gass igjen på norsk sokkel som det er produsert til nå. Over halvparten av anslaget for gjenværende ressurser i åpnede områder på norsk sokkel er gass. Mesteparten av den påviste gassen ligger i Nordsjøen og i Norskehavet, mens om lag to tredjedeler av den uoppdagede gassen forventes å ligge i Barentshavet. Rundt halvparten av den uoppdagede gassen i Barentshavet antas å ligge i uåpnede områder. 

Gode framtidsutsikter i Barentshavet

Arctic Energy Partners er godt fornøyd med de gode fremtidsutsiktene for Barentshavet og Nord-Norge. Samtidig er direktør Kjell Giæver utålmodig og mener prosessene rundt leting tar for lang tid.   

- Vi trenger mer produksjon, mer leting og mer infrastruktur i Barentshavet og særlig i nye områder, sier Kjell Giæver. Mange av de nye områdene er stengt for leting. Vi trenger derfor fortgang i nye konsekvensutredninger for fremtidig olje- og gassproduksjon fra nord.  

Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver

Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver.

Behov for bedre infrastruktur 

Oljedirektoratet peker på at utfordringene i Barentshavet er mangel på infrastruktur og eksportmuligheter.  

– I Barentshavet gir manglende muligheter for eksport begrenset interesse for å lete etter gass, sier Kjersti Dahle Grov, fungerende direktør for teknologi, analyser og sameksistens Oljedirektoratet, i presentasjonen av rapporten.   

Uten større eksportkapasitet er både påvist og uoppdaget gass i Barentshavet av mindre interesse. I tillegg blir det mer krevende å bygge ut oljefelt med assosiert gass. Ny eksportkapasitet er derfor i større grad avhengig av samordning av ressurser. Energisituasjonen i Europa og rollen til norsk gass kan gjøre det mer samfunnsøkonomisk lønnsomt å øke eksportkapasiteten. I dag er LNG-anlegget på Melkøya den eneste muligheten for å levere gass fra Barentshavet. 

De gjenværende ressursene kan gi store inntekter for samfunnet og industrien i lang tid framover skriver Oljedirektoratet. 

Hele rapporten finner du her Ressursrapport 2022.

Fakta 

Rundt halvparten av de estimerte petroleumsressursene er produsert fra 1971 og fram til i dag. I denne perioden har olje- og gassproduksjonen bidratt med om lag 18 000 milliarder kroner til Norges brutto nasjonalprodukt, målt i dagens kroneverdi.  

Basert på dagens prognose, må en stadig større del av produksjonen fra 2030 og utover komme fra ressurser som ennå ikke er påvist. Mye av dette vil komme fra mindre funn. Når produksjonen fra et felt avtar, blir det ledig kapasitet i infrastrukturen. Dette vil øke insentivet for å lete etter og utvinne mindre funn. Dermed kan det bli mulig å bygge ut funn som er for små til å bli lønnsomme som selvstendige utbygginger. 

Kjell Giæver
Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver