Kraftlinja må gå fra Varangerbotn til Hammerfest

Kraftunderskuddet i Finnmark vil bli større viser en kraftanalyse fra Energi i Nord og Sintef. Ordfører i Hammerfest Terje Wikstrøm roper varsku om at vi må være i forkant å bygge kraftlinja helt til Hammerfest fra Varangerbotn. 

Ordfører i Hammerfest Terje Wikstrøm vil ha den planlagte 420 kV-linja helt fra Varangerbotn til Hammerfest.

Ekstreme strømpriser i Sør-Norge pryder overskriftene og politikerne presses til å innføre tiltak. Søkelyset er på de lave strømprisene i Nord-Norge, og det diskuteres om overgangskabler fra nord til sør. Energi i Nord har sammen med Sintef lansert en kraftanalyse som blant annet viser at vi styrer mot et kraftunderskudd i Finnmark allerede 2027 – 2030. Kraftanalysen ble presentert for politikere og næringsliv i Mo i Rana under Arctic Race of Norway 11. august. Fremtidsutsiktene for Finnmark bekymrer ordfører Terje Wikstrøm. 

- Kraftanalysen viser at vi er helt avhengig av å styrke strømnettet. For oss i Finnmark betyr det utbygging av 420 kV-linja mellom Varangerbotn og Hammerfest, konstaterer Wikstrøm. 

Mange prosjekter krever kraft

Samfunnet er i gang med en storstilt elektrifiseringsprosess for å nå klimamålene, og det er mange store energikrevende prosjekter under planlegging i regionen. Hydrogenproduksjon, datasenter, elektrifisering og mineralutvinning vil kreve stabil kraftlevering og en robust infrastruktur. 

- For å nå klimamålene må vi ha ny energi, og da må vi ha viktig infrastruktur på plass for å koble på nye prosjekter og den kraftproduksjonen som kommer. Strøm er infrastruktur, påpeker ordfører Wikstrøm. Vi må være i forkant og være klar når prosjektene kommer. Ellers er det for sent.  

Nord-Norge er mulighetenes landsdel

Nord-Norge betegnes som mulighetens landsdel når det kommer til grønn energi og omstilling. De billige strømprisene har bidratt til energietableringer, og spesielt i Nordland som er kraftregionen i nord har det lagt til rette for store investeringer som FREYR på Mo Industripark. 

- Finnmark er godt plassert med tanke på situasjonen i dag, og det er nå kortene deles ut for nye grønne investeringer. Det er snakk om investeringer vi kan se ringvirkningene av i mange år, opptil 50, ja kanskje 100 år, sier en engasjert ordfører. Vi kan bli sittende igjen med gode kort på hånda hvis vi tar de riktige avgjørelsene. Det vi gjør nå legger grunnlaget for fremtidige mulige etableringer her. 

Debatt i Hammerfest 24. august

Wikstrøm deltar sammen med Energi i Nord, politisk redaktør i Nordlys Skjalg Fjellheim, fagbevegelsen og en rekke lokale politikere på et arrangment i regi av LO Hammerfest 24. august hvor kraftsituasjonen og grønn omstilling er tema. 

Kristiane M. Krystad
Ordfører Hammerfest Terje Wikstrøm
Terje Wikstrøm ønsker kraftlinje helt til Hammerfest