Krafttak for grønn energi 

Det satses stort når Energi i Nord går sammen med en bred rekke aktører i sitt Arktis2030-prosjekt. Prosjektet er et skikkelig krafttak for grønn omstilling i Nord-Norge, og den første store merkedagen blir under Arctic Race på Mo i Rana. 

Klyngeleder i Energi i Nord Petter Bjørkli

Klyngeleder i Energi i Nord Petter Bjørkli

Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som sammen med Nordland fylkeskommune deler ut prosjektmidlene Arktis2030. Midlene går til å realisere prosjekter som skal bidra til operativ bruk av nyutviklet kunnskap, teknologi og/eller kompetanse om nordområdene. Prosjekter skal enten kunne bidra til økt kunnskap innenfor utvalgte områder, bidra med tilrettelegging og kapasitetsbygging, eller føre til økt økonomisk aktivitet, næringsutvikling og verdiskaping i nordområdene.  

Forprosjektet er nylig igangsatt, og sluttføres i løpet av høsten 2022. Petter Bjørkli og Øyvind Jørgensen fra Energi i Nord setter nå inn krafttaket mot den grønne omstillingen i nord.  

Leder FOU-gruppen til Energi i Nord Øyvind Jørgensen

Øyvind Jørgensen leder FOU-gruppen til Energi i Nord

- Vi setter nå inn krafttaket for viktige rammebetingelser for den grønne omstillingen i nord, sier Øyvind Jørgensen, leder FOU-gruppen til Energi i Nord. I forprosjektet har vi definert flere arbeidspakker som dekker områdene kraftbehov, areal- og interessekonflikt, hydrogen og verdiskapning.  

Arbeidspakkene vil danne grunnlaget for hovedprosjektet som kommer senere. Sintef, Norce, Akvaplan-niva og Nord universitet skal alle gjennomføre hver sin arbeidspakke i prosjektet. 

Mange nordnorske aktører med i prosjektet 

Klyngeleder for Energi i Nord Petter Bjørkli synes det er spennende å ha med seg et bredt spekter av aktører. 

- Den enorme verdiskapingen og utviklingen som har skjedd innen olje og gass har vært i samspill mellom fag, forskningsmiljøer, leverandørindustrien og norske myndigheter, sier Bjørkli. En tilsvarende verdikjede er derfor avgjørende for å bygge et sterkt og kunnskapsrikt miljø også innen den nye energifremtiden. Vi er svært fornøyde med å være en del av Arktis2030. 

Styreleder i Energi i Nord Kjell Giæver sammen med Petter Bjørkli

Styreleder i Energi i Nord Kjell Giæver sammen med Petter Bjørkli

Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver er styreleder i Energi i Nord. Han er godt fornøyd med startfasen av prosjektet og gleder seg til fortsettelsen. 

- Energi i Nord ble etablert for å utløse de mulighetene vi har innen energiomstilling og verdiskapning i Nord-Norge. Dette prosjektet er nettopp det felles løftet vi trenger på tvers av regioner, bransjer og verdikjeder, sier Giæver.

Samarbeid og forskning for å finne de gode løsningene 

For å lykkes med den grønne omstillingen er kunnskap og forskning veldig viktig. Både UiT- Norges arktiske universitet og Nord universitet er samarbeidspartnere inn i prosjektet. Camilla Brekke, prorektor for forskning og utvikling UiT, trekker fram hydrogen og vindkraft som stikkord for klyngens ambisjon inn mot energiomstillingen og verdiskapning. 

- Samtidig står vi i et landskap hvor både konflikter om areal og ringvirkninger for lokalsamfunn er aktuelle problemstillinger, forklarer Brekke. Da trenger vi forskningen, nettopp for å finne frem til de felles gode løsningene.  

Prorektor ved UiT - Norges arktiske universitet Camilla Brekke. Foto: David Jensen/ UiT

Prorektor ved UiT - Norges arktiske universitet Camilla Brekke. Foto: David Jensen/ UiT

Rapportlansering under Arctic Race 

Første smakebit fra prosjektet kommer når Sintef Energi presenterer kraftanalysen under Arctic Race 11.august på Mo i Rana.  

- Det kommer til å bli en fantastisk dag på Mo når vi lanserer kraftanalysen side om side med en av de største kraftanstrengelsene i nord - Arctic Race of Norway, sier en entusiastisk Bjørkli.  

Petter Bjørkli
Klyngeleder i Energi i Nord Petter Bjørkli
David Jensen UiT
Camilla Brekke
Prorektor ved UiT - Norges arktiske universitet Camilla Brekke
Kjell Giæver og Petter Bjørkli
Styreleder i Energi i Nord Kjell Giæver sammen med Petter Bjørkli
Øyvind Jørgensen
Leder FOU-gruppen til Energi i Nord Øyvind Jørgensen

Les mer om Energi i Nord