MOMEK blir fast leverandør til Equinor

Equinor er godt fornøyde med tidligere leveranser fra Momek - med en forutsigbar avtale sikrer vi kontinuitet i samarbeidet og muligheten for å øke volumet av leveranser.

MOMEK

Det sier Kristin Westvik, leder for leting og produksjon i Norskehavet og Barentshavet hos Equinor.

Momek har tidligere levert en del utstyr til Equinor gjennom Equinors underleverandør, Aibel. Dette har vært komponenter det har vært behov for på kort varsel til Norneskipet og plattformen Aasta Hansteen, begge i Norskhavet utenfor Helgeland.

Nå ønsker Equinor en mer forutsigbar avtale med Mo-firmaet og har i første omgang inngått en ettårig avtale om et pilotprosjekt. Her skal Momek i hovedsak levere prefabrikasjoner av stålstrukturer og rør, som skal brukes i vedlikehold- og modifikasjonsoppdrag på Norne og Aasta Hansteen.

– Dette vil gi oss en mye større forutsigbarhet i oppdragene og jeg tror det vil gi oss godt med arbeid spredt utover hele året. Det sier Andreas Lie, markedsansvarlig for olje og gass i Momek.

Satser på olje- og gassbransjen
– Det er et satsningsområde hos oss å øke leveransene til olje- og gassmarkedet, sier Roger Skatland, konsernsjef i Momek Group.

Det har vært en bevisst strategi hos Momek å skaffe seg god kompetanse på dette området, noe som nå bærer frukter gjennom denne pilotavtalen med Equinor.

– Vi har satt pris på kvaliteten Momek har levert til oss tidligere, og vært imponert over deres evne til å hive seg rundt og levere på kort tid. Nettopp derfor ønsker vi å teste ut et tettere samarbeid med dem, sier Westvik i Equinor.

Ønsker mer lokal ringvirkning
Det er også et bevisst satsingsområde hos selskapet at deres aktivitet i Nord-Norge skal skape flere ringvirkninger lokalt. Avtalen med Momek er et konkret eksempel på dette.

– Vi er interesserte i å få flere varer og tjenester levert fra nordnorske leverandører, og oppfordrer bedrifter til å kontakte oss eller vår underleverandør i Aibel om dette. Det sier Vegard Amdal Stensen, porteføljeleder hos Equinor for Norne og Aasta Hansteen.

Satser på forlenging av avtalen
Lie og Skatland er meget fornøyde med at Equinor har lagt såpass merke til kvaliteten i leveransene deres, at de nå ønsker et nærmere samarbeid.

– Vi setter pris på å bli valgt på grunn av kvalitet, sikkerhet og tidsbruk. Nå skal vi fokusere på å levere godt på muligheten vi har fått. Ambisjonen er at vi leverer så godt at avtalen blir forlenget, og at Equinor etter hvert vil bruke oss på oppdrag sørpå, sier Skatland.

Vi i Arctic Energy Partners gratulerer vår medlemsbedrift med avtalen og ønsker lykke til med leveransene. 

Momek
Vegard Amdal Stensen, Equinor, Andreas Lie, Momek, Kristoffer Svendsen, Aibel og Kristin Westvik, Eq