Ny kontrakt til Oss-nor

Vår Energi ASA tildeler Hammerfest-bedriften rammeavtale for ventilservice.

Kaj Gunnar Dahl, Vår Energi, og Terje Rogde, Oss-nor, utenfor Oss-nor på Polarbase i Hammerfest.

Med avtalen viderefører Vår Energi samarbeidet med Oss-nor for tjenester knyttet ventilservice på Goliat-plattformen i Barentshavet.

- Vi kjenner Oss-nor fra før og er glade for at vi nå sikrer kontinuitet innen et fagfelt som er viktig for oss, sier leder for Hammerfestkontoret tl Vår Energi Steffen Varpe. Deres tilstedeværelse i Hammerfest gir gode rammer for å jobbe tett sammen, samtidig som vi får anledning til å sikre aktivitet og arbeidsplasser i lokalsamfunnet i Finnmark.

Rammeavtalen omfatter ulike ingeniøroppgaver knyttet til vedlikehold, oppfølging og testing av ventiler om bord på plattformen. Ifølge Industrikoordinator & samfunnskontakt Kaj Gunnar Dahl i Vår Energi, er Oss-nor et godt eksempel på en bedrift som tar samfunnsansvar.

Nikolay Johansen, Emil Barstad og Ida Marie Pedersen er lærlinger hos Oss-nor.

Nikolay Johansen, Emil Barstad og Ida Marie Pedersen er lærlinger hos Oss-nor.

Satser på lokal kunnskap og lærlinger

- Oss-nor gir plass til lærlinger, og er opptatt av lokal rekruttering og av å bygge kompetanse i Hammerfest, sier Dahl. Det harmonerer svært godt med vårt grunnprinsipp om å skape muligheter og ringvirkninger der vi er til stede.

Rammeavtalen har en lengde på 5+1+1 år - syv år totalt med oppstart 1. juli 2022. Vår Energi arbeider målrettet for å styrke regionalt næringslivs muligheter for å kunne delta i konkurranser om kontrakter knyttet til Goliat-feltet.

- Det er kjempebra at Vår Energi satser på lokal fagkunnskap, sier en fornøyd Terje Rogde hos Oss-nor. Vi samarbeider om å bygge kompetanse gjennom vårt lærlingprogram, hvor vi har utveksling av lærlinger mellom bedriftene. 

Han berømmer også Hammerfest videregående og Hammerfest flerfaglige opplæringskontor for å spille på lag for å satse på lærlinger. 

Gledelig med flere lokale ringvirkninger

Arctic Energy Partners synes det er gledelig at Vår Energi har fokus på lokale ringvirkninger, og at de inngår langsiktige avtaler med lokale bedrifter. Medlemsbedrift i Arctic Energy Partners Oss-nor har vært gode på å bygge lokal kompetanse gjennom mange år. 

Vi gratulerer! 

Vår Energi og Oss-nor
Kaj Gunnar Dahl, Vår Energi, og Terje Rogde, Oss-nor, utenfor Oss-nor på Polarbase i Hammerfest
Oss-nor lærlinger
Lærlingene hos Oss-nor på Polarbase i Hammerfest