Realiserer grønn industrisatsning

Onsdag 29. juni ble det besluttet å investere i FREYR Battery og gigafabrikken for battericelleproduksjon i Mo Industripark. En stor dag for Helgeland og Nord-Norge mener Arctic Energy Partners. 

Fra venstre: Tom Jensen, FREYR, og Jan Christian Vestre, næringsminister. Foto: FREYR

Næringsminister Jan Christian Vestre var på besøk hos Mo Industripark for å legge fram regjeringens batteristrategi. Samtidig kom Torstein Dale Sjøtveit og Tom Jensen i FREYR med kunngjøringen om denne historiske investeringen. Fabrikken ved navn Giga Arctic vil måle hele 60.000 kvadratmeter, med langt større gulvareal når man regner med alle etasjene. I tillegg kommer pilotfabrikken på 13.000 kvadratmeter som skal åpne mot slutten av 2022. Produksjonsstart i gigafabrikken er beregnet å være i andre halvår 2024. Fabrikken vil gi 600 arbeidsplasser. FREYR Battery ble børsnotert på New York Stock Exchange i juli 2021.

Vi må ta vare på mulighetene i nord

Direktør eiendomsutvikling Mo Industripark og styremedlem i Arctic Energy Partners Jan Gabor sier dette er en kraftig påminnelse om at man må ta vare på hver mulighet man får i nord, selv om det virker nærmest utrolig og umulig.

- Dette er et resultat av langsiktig satsing på nye, grønne arbeidsplasser i Nord. Nordland Fylke, Rana Kommune, Mo Industripark og lokalt utviklingsmiljø og næringsliv har jobbet på lag med Freyr om å lykkes med dette svært ambisiøse prosjektet, forteller Jan Gabor direktør eiendomsutvikling Mo Industripark og styremedlem Arctic Energy Partners. 

Jan Gabor

Berømmer godt samarbeid 

FREYR er en gigantisk grønn industrisatsning, og Arctic Energy Partners mener dette er en stor dag for Norge og Nord-Norge! Dagens beslutning betyr mange nye fremtidsrettede arbeidsplasser, store oppdrag for leverandørindustrien i landsdelen, og store eksportinntekter. 

- Dette er en satsning som vil påvirke det grønne skiftet. At dette skjer i Mo i Rana, på Helgeland, er jo bare helt fantastisk! Sier prosjektdirektør Arctic Energy Partners Nina K. Jonassen. 

Gledelige nyheter sier Nina K. Jonassen, Arctic Energy Partners

Hun berømmer politikernes handlekraft og samarbeid som har bært frukter.

-  Regjeringens batteristrategi som også innebærer støtte for å realisere dette viktige prosjektet må også berømmes, slår Jonassen fast. Dette er et godt eksempel på at offentlig og privat samarbeid er viktig for å lykkes med å skape fremtidens grønne næringer. 

FREYR
FREYR battery
Tom Einar Jensen, FREYR og næringsminister Jan Christian Vestre
Mo Industripark
Skiltingen til Freyrs byggeplass i Mo Industripark er allerede på plass.
Mo Industripark
Daglig leder i Mo Industripark og styremedlem Arctic Energy Partners Jan Gabor
Prosjektdirektør Arctic Energy Partners Nina K. Jonassen