Aker BP med ny gigantutbygging i Nord-Norge 

Produksjonen av gass fra Skarvområdet var rekordhøy i 2021. Nye brønner og oppgradering av Skarvskipet er fullført. Nå planlegger operatøren Aker BP en ny utbygging i Nord-Norge. 


Skarvfeltet

Over 16 milliarder skal investeres 

Aker BP planlegger sammen med et bredt partnerskap en av de største undervanns-satellittprosjekt i nord noensinne. Over 16 milliarder skal investeres over en periode på 3-4 år. Målet er å ta investeringsbeslutning og levere Plan for utbygging og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet før jul. 

Aker BP anslår at nærmere 60 prosent av utbyggingskostnadene til Skarv satellittprosjektet vil tilfalle norske leverandører. Flere hundretusen arbeidstimer skal utføres på ingeniørkontorer og verft langs hele kysten.  

- I Aker BP er vi glade for å se at et langsiktig, strategisk arbeid for mer samarbeid mellom operatører og leverandører gir muligheter for en slik utbygging. Spesielt vil jeg trekke frem vår alliansemodell med Aker Solutions og Subsea 7 som vi skal benytte på dette prosjektet, sier prosjektleder for Skarv Satellittene i Aker BP, Kristine Gunnarshaug. 

Fra venstre: Hanne Gjørvad Larsen (Skarv Satellites Modification Alliance Project Manager fra Aker Solutions), Kristine Gunnarshaug sammen med Karen Skretting Beneventi (Skarv Satellites Supply Chain Manager) og Thomas Øvretveit (Skarv-direktør for drift og feltutvikling).

Fra venstre: Hanne Gjørvad Larsen (Skarv Satellites Modification Alliance Project Manager fra Aker Solutions), Kristine Gunnarshaug sammen med Karen Skretting Beneventi (Skarv Satellites Supply Chain Manager) og Thomas Øvretveit (Skarv-direktør for drift og feltutvikling). 

Fokus på tilstedeværelse i Nordland

Hun peker på at selskapet har en tydelig strategi for sin tilstedeværelse i Nordland. Ett av de sentrale målene er å bygge mer kompetanse og kapasitet til lokal leverandørindustri.  

- Skarv satellittprosjektet skal bruke basen i Sandnessjøen og Brønnøysund, ingeniørene på Horvneset og ikke minst Aker Solutions sitt verft på Strendene med flere lokale leverandører. Vi har en langsiktig tilstedeværelse i nord, med økt andel lokal aktivitet, og ikke minst flere ringvirkninger, sier Gunnarshaug. 

Kobles opp mot Skarv-skipet 

Skarv satellittene kobles opp mot Skarv-skipet og skal produserer både olje og gass. Gassen skal sendes videre i rør til Europa, mens oljen hentes med tankskip ute på feltet. 

Før man kan begynne å produsere i 2026 skal man bore 8 brønner, bygge fire store rammer på størrelse med en håndballbane som skal stå på havbunnen. I tillegg kommer 120 kilometer med rør og kabler for å koble alt dette sammen til produksjonsskipet Skarv, som ligger 200 km vest for Sandnessjøen. 

Kristine Gunnarshaug og Kjell Giæver.

Kristine Gunnarshaug og Kjell Giæver.

Sammen om økt aktivitet på land 

- Her ser vi konkrete resultater av at aktiviteter til havs gir ringvirkninger på land. Dette prosjektet vil gi gevinster til alle; basebruk, sysselsetting og bruk av lokal leverandørindustri, sier direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver. Vi som leverandørnettverk vil sammen med Ocean Cluster Helgeland, Aker BP og deres alliansepartnere jobbe for at flest mulig lokale bedrifter kommer i posisjon for nye leveranser. Økt aktivitet på Skarv, hvor særlig med nye satellittutbygginger, bidrar til ringvirkninger og fulle verkstedhaller i Sandnessjøen.  

En endelig beslutning om utbygging av Skarv Satellittprosjektet forutsetter godkjenning i Olje-og energidepartementet våren 2023. 

Skarvfeltet
Skarv
Fra venstre: Hanne Gjørvad Larsen (Skarv Satellites Modification Alliance Project Manager fra Aker Solutions), Kristine Gunnarshaug sammen med Karen Skretting Beneventi (Skarv Satellites Supply Chain
Skarv
Kristine Gunnarshaug og Kjell Giæver.