Jan Gabor inn i programstyret til CLIMIT

Olje- og energidepartementet har oppnevnt Jan Gabor, styremedlem i Arctic Energy Partners, til CLIMITs programstyre. Gabor er direktør eiendomsutvikling for Mo industripark.  

Styremedlem i Arctic Energy Partners Jan Gabor

Foto: Mo Industripark

CLIMIT ble opprettet av departementet i 2005, og er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering.  Programmet administreres i fellesskap av Gassnova SF og Norges Forskningsråd. Hovedmålet med CLIMIT er å bidra til å utvikle teknologi og løsninger for CO2-håndtering. Jan selv ser veldig frem til å tiltre i programstyret. 

- Vi står foran en spesielt spennende tid hvor utslipp av klimagasser skal reduseres i et omfattende omfang, og dette skal skje innen kort tid, forteller han. Samtidig skjer det stor omveltning innen energiforsyningssystemer, fossilt skal fases ut samtidig som man nå opplever knapphet innen fornybar energi. Jeg regner med å få innsikt i mange prosjekt som har til hensikt å bidra på disse områdene, og det vil bli både lærerikt og viktig å prioritere de rette tiltakene.  

Programstyrets hovedoppgave er å ivareta et helhetlig ansvar for satsingen innenfor området som dekkes av programmet. Programplanen for CLIMIT legger vekt på realisering av fullskala CO2-verdikjeder og utvikling av fremtidsrettede, og mer kostnadseffektive løsninger innen de tre satsingsområdene som programplanen peker på: 

  • Tidlig fullskala CO2-verdikjede i Europa 
  • Storskala lagring av CO2 på norsk sokkel 
  • Fremtidige løsninger for CO2-håndtering 

Mo Industripark har mer om saken på sine nettsider.

Vi gratulerer Jan og CLIMIT!  

Mo industripark
Styremedlem i Arctic Energy Partners Jan Gabor