Wisting er riktig for Nord-Norge 

På folkemøte i Hammerfest 8. juni 2022 spurte Naturvernforbundet, Norske Samers Riksforbund (NSR) og Greenpeace om utbyggingen av Wisting er riktig for Finnmark? Ja mener vi i Arctic Energy Partners. Wisting er riktig for både Finnmark og resten av Nord-Norge. Det er det flere grunner til.  

Kronikk av Kjell Giæver, direktør Arctic Energy Partners

Denne kronikken har vært publisert i Finnmark Dagblad/ ifinnmark.no, Hammerfestingen og Nordnorsk debatt/ Nordlys.

Arctic Energy Partners jobber for lokale ringvirkninger i Nord-Norge, og for våre medlemsbedrifter vil utbyggingen av Wisting ha stor betydning. Wisting vil gi forutsigbarhet for industrien, nye arbeidsplasser og viktige inntekter som trengs i en tid med energiomstilling og økte kostnader. 

Utbyggingen er riktig for hele Nord-Norge 

Arctic Energy Partners støtter planene om en delt driftsmodellen mellom Hammerfest og Harstad. Vi ser at olje- og gassnæringen gir synergier lokalt ikke bare for leverandørindustrien, men for hele verdikjeden i nord. Næringen gir ringvirkninger i transportsektoren og reiselivsnæringen, og ikke minst til investering og drift for kommunekasser over hele nord. Hammerfest er et godt eksempel på dette, og kommunestyret der har stemt ja til Wisting. Ved hjelp av inntekter fra Snøhvitanlegget på Melkøya har kommunen blant annet pusset opp nesten alle skolene, bygd et nytt kulturhus og investert i en ny strandpromenade, kjent som Finduspromenaden på folkemunne.  

  • Kritikerne til Wisting snakker om lite lokale ringvirkninger fra olje og gass-prosjekter. Det er bare å ta seg en gåtur i Hammerfest. Der ser man synlige bevis på lokalsamfunn som forandres til det bedre, sier Kjell Giæver fra Arctic Energy Partners. 

I utbyggingsfasen av Wisting kan nord-norske leverandører forvente en andel på 3 milliarder, eller 9 prosent av investeringskostnadene som blir igjen her til lands. Av disse vil 2,2 milliarder gå til bedrifter i Finnmark og Nord-Troms.  

Wisting vil skape arbeidsplasser og investeringer for fremtiden i nord 

Denne våren har vi sett en storstilt rekrutteringskampanje fra Equinor som lyste ut 50 stillinger i Hammerfest. 50 stillinger har stor betydning for en mindre kommune. Til sammenligning ville dette utgjort ca. 3000 nye stillinger i Oslo. Wisting-utbyggingen er viktig for rekrutteringen, men også for å beholde kompetansen i nord. Wisting vil sysselsette opp mot 28.000 norske årsverk i utbyggingsfasen. I et normalt driftsår vil det være snakk om cirka 800 årsverk. Tallene for Nord-Norge er 1300 årsverk i utbyggingsfasen, og 300 i driftsfasen. Verft, verksteder og ingeniørkontorer langs hele kysten vil på nytt fylles opp med stål som skal sveises og tegninger som skal beregnes og klargjøres 

Andelen investeringskostnader, som er ventet å gå til nordnorske leverandører, er høyere enn for sammenlignbare prosjekter som Johan Castberg, og har sammenheng med at feltet skal elektrifiseres. Arbeidsplasser i petroleumsnæringen i aller høyeste grad fremtidsrettet, ettersom verden har behov for kompetanse innen energinæringen. Olje og gass er fortsatt blant landets mest populære arbeidsplasser. 5 av de 10 mest populære arbeidsgiverne i Norge er i petroleumsnæringen. Ungdom i nord vil finne både fremtidstro og spennende arbeidsoppgaver i Nord-Norge med energi som fagfelt.  

Wisting vil være i verdenstoppen for lavest mulig klimagassutslipp fra produksjonen  

Arctic Energy Partners mener at elektrifisering fra land bør være den valgte løsning. Elektrifisering av Wisting må ses i sammenheng med at det samtidig sikres en god infrastruktur og tilstrekkelig fornybar kraft til nye og eksisterende industri på fastlandet. Trygghet og stabilitet i energimarkedet er en viktig bærebjelke i omstillingsfasen til et lavutslippssamfunn. Hvem som produserer olje og gass har noe å si. Derfor er det riktig å investere i norsk olje og gass som produseres med veldig lavt klimaavtrykk og med kort avstand til markedet Norge må fortsette sin rolle som ledende nasjon for internasjonale klima og miljøstandarder, for å produsere og utnytte disse ressursene med minst mulig negativt fotavtrykk. Utbyggingen av Wisting vil sette nye standarder innen klima- og miljøinnovasjon, effektiv produksjon og med mål om null utslipp til luft og sjø.  

Det som er bra for Nord-Norge, er bra for Norge 

Dette var utgangspunktet for Nordområdemeldingen i 2020. I Hurdalsplattformen 2021 – 2025 står det at regjeringen vil jobb for en ny giv i nordområdepolitikken med økt aktivitet. Wisting-utbyggingen svarer på dette.  

Utbyggingen av Wisting skal godkjennes i Stortinget våren 2023. Vi i Arctic Energy Partners håper våre folkevalgte politikere gjør kloke beslutninger slik at den positive nærings- og samfunnsutviklingen av våre naturressurser fortsetter på en bærekraftig måte. 

Wisting er riktig både for Nord-Norge og for hele kongeriket Norge.  

Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver i godt humør

Les mer om Wisting-utbyggingen