Blokker trekkes tilbake fra årets konsesjonsrunde

I revidert statsbudsjett som ble lagt fram tirsdag 14. juni melder regjeringen at tre blokker i Barentshavet tas ut fra årets konsesjonsrunde. Arctic Energy Partners er ikke fornøyd med regjeringens avgjørelse. 

Samme dag som revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram utlyste Olje- og energidepartementet letearealer gjennom TFO. De tre blokkene som tas ut er 7426/10, 11 og 12. Det er første gang en slik tillatelse blitt trukket tilbake. Arctic Energy Partners mener at forutsigbarhet er veldig viktig for næringen og for et positivt fremtidsscenario i nord. Det samsvarer ikke med denne saken som var et gjennomslag for SV i forhandlingene med SP og AP. 

Langt fra iskanten 

Til Ifinnmark sier direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver at områdene hvor man ville lett etter olje er så langt borte fra den reelle iskanten til å utgjøre en miljømessig trussel eller fare for det biologiske mangfoldet.

– Vi vet at iskanten er et oppvekstområde for et biologisk mangfold. Det er derfor man har blitt enige om denne grensa. Dette ville bli langt unna det man kan definere som iskant, sier han og legger til at dette betyr ikke at vi kommer til å stanse aktivitet i Barentshavet. Norsk petroleumsaktivitet har satt et betydelig fotavtrykk i nord gjennom arbeidsplasser, hoteller, transport, ja omtrent alle aspekter av næringslivet. 

Norsk olje og gass er skuffet 

Norsk olje og gass som er samarbeidspartner til Arctic Energy Partners er også skuffet over budsjettendringen. Avdelingsdirektør Torbjørn G. Eriksen kommenterer saken på deres nettsider.

- Det vil fortsatt være behov for å lete etter olje og gass for å hindre en for bratt nedgang. Oljedirektoratet viser i sin ressursrapport at uten tilførsel av nye ressurser vil produksjonen i 2040 reduseres til ca. 30% av dagens nivå og at felt i produksjon blir mindre lønnsomme.