Nytt oljefunn i nord

Letemiljøet til Equinor i Harstad har funnet mer olje i Barentshavet

Et nytt oljefunn i Barentshavet med verdi på ca 30 milliarder kroner. Funnet har fått navnet Snøfonn Nord. Brønnen er boret fem kilometer sør-sørøst for Johan Castberg-feltet, 210 kilometer nordvest for Hammerfest. Oljefunnet tilsvarer cirka 37 – 50 millioner fat olje.

Equinor er operatør i lisensen (50 %) med Vår Energi (30 %) og Petoro (20 %) er lisenspartnere. 

Dette er gode nyheter for flere ringvirkninger nord.

−  Nye oljefunn nært andre oljeplattformer i Nord-Norge gir store muligheter for lønnsomme framtidige utbygginger. Johan Castberg har allerede bidratt med 2,5 milliarder i nordnorske ringvirkninger før plattformen er satt i drift og slike nye funn er godt nytt for nordnorsk industri, sier en fornøyd Arctic Energy Partners - direktør Kjell Giæver.

Verdifulle ressurser til Johan Castberg

Snøfonn Nord er et spennende funn i nærheten av Johan Castberg-feltet og kan tilføre verdifulle volumer til Johan Castberg i fremtiden sier Kristin Westvik, som er Equinors områdedirektør for utforsking og produksjon nord. Snøfonn Nord er det tiende funnet i Castberg-lisensen. 

Snøfonn Nord kommer ganske nøyaktig ett år etter funnet av Isflak i samme område, men er trolig litt større. Brønnen ble boret av Transocean Enabler og er nå avsluttet. Transocean Enabler forflytter seg 800 meter lenger vest i utvinningstillatelsen 532 for boring av en ny letebrønn.


Feirer sin første letesuksess i år

Med Snøfonn-funnet feirer Vår Energi sin første letesuksess i 2022. Dette bekrefter vår strategiske tilnærming til leting i Barentshavet, og styrker verdiskapingen i regionen, sier administrerende direktør i Vår Energi, Torger Rød. Vi er godt fornøyde med resultatet. Det styrker Vår Energis posisjon rundt et av våre sentrale knutepunkter i nord, og bekrefter selskapets strategi og satsing på leting i Barentshavet.

Boreal Maritim