Vi styrker teamet vårt!

Arctic Energy Partners styrker laget og har ansatt Kristiane Mauno Krystad i stillingen som kommunikasjonsleder.

Ansatte

Prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i Arctic Energy Partners er veldig fornøyd med å få plass Kristiane M. Krystad i stillingen som kommunikasjonsleder og gleder seg veldig til hun er på plass.

Vi har nylig byttet navn til Arctic Energy Partners og vil jobbe med å utvide vår aktivitet fra kun å ha fokus på olje og gass til å være et leverandørnettverk for en bredere energisektor - vi kaller dette «the arctic way to zero».

Petro Arctic skifter navn og får ny strategi

Arctic Energy Partners skal være energistemmen for framtidens Nord-Norge og kommunikasjonslederen får en viktig rolle i arbeidet med å nå ut til våre målgrupper. 

- Vi står overfor mange, både utfordringer og muligheter i nord med omstilling til fornybar energi, reduksjon av klimagassutslipp, omdømme og rekruttering. Vi skal også øke fokuset på unge som har valgt energibransjen i nord. Det er viktig for oss å være tilstede og formidle de gode historiene om hva som skjer i landsdelen og ute blant våre medlemsbedrifter. Her vil vår nytilsatte kommunikasjonsleder få en veldig viktig rolle, sier Kivijervi Jonassen.

Krystad kommer fra stillingen som teamleder for servicekontoret i Hammerfest kommune. Hun har studert internasjonale studier, statsvitenskap og PR & kommunikasjon og har erfaring fra både privat næringsliv, interesseorganisasjoner og offentlig sektor.

- Vi tror hennes engasjement kombinert med en spennende bakgrunn vil gjøre at hun passer godt inn som kommunikasjonsleder hos oss, sier Kivijervi Jonassen.

- Det er få slike jobber i nord og dette er en mulighet jeg ikke kunne si nei til. Det er en kjempespennende stilling hvor jeg kan bruke både egen arbeiedserfaring og som ungdom i nord - og ikke minst mitt brennende engasjement for utvikling av landsdelen, sier Krystad som gleder seg veldig til å ta fatt på nye oppgaver.

Krystad tiltrer i stillingen som kommunikasjonsleder 1. juni, men vil delta på Barentshavkonferansen 25. - 27. april i Hammerfest sammen med resten av vårt team.

Nina K. Jonassen og Kristiane M. Krystad