Basene i nord skal brukes

Debatt om manglende bruk av basene på Helgeland har engasjert mange, nå er Equinor tydelig på at de ønsker å benytte basene på Helgeland for aktivitet "nord for Heidrun".

Baser

Både Norne og Aasta Hansteen benytter forsyningsbasen i Sandnessjøen og helikopterbasen i Brønnøysund for aktivitet knyttet til drift av feltene. I tillegg har vi har en praksis i selskapet at leteaktivitet nord for Heidrun skal som hovedregel benytte Sandnessjøen og Brønnøysund som baser, sier pressetalsmann for norsk sokkel, Eskil Eriksen i Equinor til Helgelands Blad.

Eriksen bekrefter at selskapet vil benytte «nord for Heidrun», som veiledende for valg av baseaktivitet i framtida.

På bakgrunn av basedebatten har vi gjort en oppgang internt for å sikre at hovedregelen følges opp mer systematisk for leteaktiviteten i dette området. Planen er å bore tre letebrønner nord for Heidrun i Norskehavet i år. Disse operasjonene vil benytte seg av basene på Helgeland, ifølge Eriksen.

Eriksen sier også at Equinor vil jobbe gjennom bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass for at "Nord for Heidrun" også skal gjelde alle operatørselskaper på sokkelen utenfor Nordland.

Dette er gode nyheter og et tydelig signal fra Equinor om betydningen av ringvirkninger i nord. Leverandørindustrien på Helgeland tilbyr konkurransedyktige tjenester og har over mange år bygget opp et godt tilbud til oljeaktiviteten utenfor Nordlandskysten, dette er vinn- vinn for alle parter, sier direktør Kjell Giæver i Petro Arctic.