Har aldri hatt så lang horisont

Aker Solutions i Sandnessjøen har fulle ordrebøker de neste 4-5 årene. Nyutdannet sveiser Marlene (21) er glad for fast jobb i hjembyen.

Ringvirkninger

-Det er subseastrukturer og en del prefabrikasjon til vedlikeholdsmarkedet som holder oss i gang, sier plassjef Geir Frode Risa. Han er svært fornøyd med både dagens aktivitet og framtidsutsiktene. 

Lokal rekruttering

Nå jobbes det hardt for å rekruttere lokal arbeidskraft, og en av dem som nå har fått fast jobb på hjemstedet, er Marlene Jacobsen. 21-åringen var lærling hos Aker Solutions, og etter fullført fagbrev stod jobben og ventet. Vi treffer henne i full gang med sveising.
-Aller helst vil jeg jobbe med sveising, sier hun, og forteller innimellom at kan det være forefallende arbeid som må gjøres. Nå er det Lavrans-prosjektet som står på timeplanen,  noe hun får jobbe med i ukevis.
-Jeg blir godt tatt vare på, folk er hyggelige og hjelpsomme, og jeg kan spørre om hva som helst, sier Marlene.
Dette er en jobb hun tror hun kan holde i lenge, selv om det enkelte ganger er tunge tak og ugunstige arbeidsposisjoner.

Høy lærlingandel

-Vi rekrutterer aktivt på lærlingsiden, sier Geir Frode Risa. I dag er seks av bedriftens 35 ansatte lærlinger.
-Vi tar inn maks av det vi kan håndtere, sier plassjefen.
Han har tro på at videre vekst forutsetter rekruttering av lokal arbeidskraft, og stikker ikke under en stol at en del verdifull kompetanse gikk tapt da nedleggingsvedtaket kom i fjor.
-Men nå er vi omtrent der vi var før nedleggelsen, og vi har klart å rekruttere tilbake en del nøkkelposisjoner, sier Risa.

Rift om kompetansen

Arbeidsmarkedet på Helgeland er utfordrende i den forstand at det fortløpende er behov for spisskompetanse innen industriell produksjon.
-Vi har blant annet stadig behov for industrirørleggere og sveisere som kan tig-sveising.
Marlene Jacobsen på sin side er svært fornøyd med å ha fått jobb i hjembyen.
-Det føles trygt å ha fått fast jobb, sier Marlene, før hun forsvinner bak visiret igjen.

Publisert av Inger E. Eftevand Orvin