Horisont Energi og ASCO Norge inngår rammeavtale

ASCO Norge er valgt som leverandør av logistikk- og forsyningstjenester knyttet til Horisont Energis banebrytende arbeid innen produksjon av ren energi, karbontransport og lagring.

Avtaleinngåelser

ASCO Norge har signert rammeavtale med Horisont Energi AS med en varighet på 4 år med mulighet for forlengelser.

Horisont Energi er et innovativt selskap innen ren energi med fokus på ren ammoniakk og karbonlagring. Selskapet skal bygge Europas første storskala fabrikk for produksjon av «ren» ammoniakk fra naturgass og fornybar energi, som innebærer at CO2 fanges under produksjonsprosessen og lagres permanent i sandsteinsreservoar. 

Ammoniakk har en rekke industrielle bruksområder, og i fremtiden ventes det at ammoniakk også vil bli brukt som klimanøytralt drivstoff særlig innenfor maritim næring og til klimanøytral kraftproduksjon.

- Gjennom Barents Blue prosjektet er Horisont Energi og prosjektpartnere i ferd med å skape en ny global produksjonsregion for ren ammoniakk på nivå med de største ammoniakkproduksjonsregionene i verden. Ammoniakk er en av verdens viktigste industrigasser, og ren ammoniakk vil derfor spille en viktig rolle i det grønne skiftet og i lavkarbonsamfunnet, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, administrerende direktør i Horisont Energi.

ASCO har bistått Horisont Energi i prosessen med valg av tomt for landanlegget og har vært en verdifull støttespiller i Finnmark. Dette har vært et viktig bidrag i arbeidet som har ledet frem til Markoppneset i Hammerfest kommune som foretrukket tomt for selskapets planlagte anlegg, sier Eidesen. 

Dette er en meget viktig kontrakt for oss. Den bekrefter at ASCO fokuserer på bærekraftige løsninger og viser at vi ønsker å bidra positivt til det grønne skiftet med optimale logistikkløsninger, sier Runar Hatletvedt (bildet), administrerende direktør i ASCO Norge AS.

ASCOs rolle videre blir å levere logistikk -og forsyningstjenester innenfor marinetjenester, base- og kai tjenester, materialforvaltning og kontroll, transport og fortolling, avfallshåndtering, levering av lastebærere og tilhørende utstyr, samt øvrige logistikkrelaterte tjenester, sier Hatletvedt.

Det forventes en investeringsbeslutning for Barents Blue-prosjektet rundt årsskiftet 2022-23.

Markedsmuligheter i det grønne skiftet

Dette er en avtale som viser at det er store muligheter for våre medlemsbedrifter som følge av det grønne skiftet, sier prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i Petro Arctic. Vi i Petro Arctic gratulerer vår medlemsbedrift med denne viktge avtalen og vil følge spent med på prosjektets utvikling fram mot en investeringsbeslutningen tas. 

Illustrasjon Tek3D