1500 nye arbeidsplasser på kort tid

Mo i Rana gjør seg klar til gigantprosjekter som ryster næringsgrunnvollene i regionen.

Grønn energi

 -Vi elsker det! Rett og slett!

Han er ikke direkte beskjeden, administrerende direktør i Rana Utvikling, Ole M. Kolstad. Han ønsker seg bare driv, guts og ståpåvilje i Rana kommunes næringsselskap.
For, som han sier: − Nå gir vi full gass. Dette nailer vi!

Batterifabrikk og lufthavn
Vi snakker først og fremst om gigantprosjektene som ryster næringsgrunnvollene i regionen: Batterifabrikken Freyr som allerede nå pepprer finn.no med ledige stillinger, og nye Helgeland Lufthavn som etter en lang prosess nå er vedtatt bygget, og dermed bringer regionen rett på stamnettet til større flyselskap.
−Alt henger sammen, mener Kolstad. En region som satser på utvikling og vekst må ha et konkurransedyktig og fremtidsrettet flytilbud. Ikke minst i forbindelse med omfattende næringssatsing er vi avhengig av at logistikken matcher fremtidige behov.

Motor i utviklingen
Kolstad ser på etableringen av batterifabrikken som selve motoren i den hesblesende utviklingen ranasamfunnet nå er midt inne i. Rana Utvikling er tungt inne i dialog med Nordland Fylkeskommune i forbindelse med endrede behov, både innen videregående opplæring og fagskole.
−Det er ikke til å legge skjul på at behovet for faglært arbeidskraft per i dag ikke kan fylles med bare lokale krefter. Selv om vi håper på lavest mulig innpendlingsgrad, kommer vi nok ikke utenom. Vi skal i tillegg jobbe målrettet med rekruttering og tilflytting, sier Kolstad.

Optimisme og voksesmerter
I en by som tradisjonelt har vært opptatt av å skape industriarbeidsplasser, er optimisten stor. Det bygges i Mo i Rana. I dag er 300 leiligheter under planlegging eller oppføring. Vi snakker om nytt hotell i sentrum, og nytt veisystem og internasjonal skole er nå oppe til diskusjon. I tillegg kommer det svært mange henvendelser fra andre deler av norsk næringsliv.
−Ja, vi opplever noen voksesmerter. Og flere vil det nok bli. Vi kan se for oss uheldig prisutvikling og kamp om ressursene. Et press på hele samfunnet. Samtidig tror vi på en vanvittig drive. En enorm entusiasme og stolthet over det vi får være med på.

Ny stor lufthavn for Helgeland i 2025
Polarsirkelen Lufthavnutvikling er næringslivets, regionens og Rana kommunes verktøy for i samarbeid med Avinor og myndighetene å komme til beslutning om etablering av en ny stor flyplass på Helgeland.
Ny lufthavn skal i følge Samferdselsdepartementet stå ferdig høsten 2025
­-På høy tid, mener Ole M. Kolstad ettersom Helgeland er den største regionen i Nord-Norge som ikke er på stamnettet til SAS, Norwegian og charterselskaper. Han mener at dette har vært et stort hinder for utvikling og vekst i regionen.
-Derfor haster det nå med å få på et konkurransedyktig og fremtidsrettet flytilbud. Dette er helt nødvendig dersom regionen skal ha forutsetning til utvikling og vekst i forhold til potensialet som ligger i det rike ressursgrunnlaget som regionen besitter, sier Kolstad.

- Næringslivet i regionen har stilt opp med kapital som aksjonærer og investorer, i all hovedsak på fag, analyser, utredinger og lovpålagte planprosesser. Vi har et fantastisk ressursgrunnlag i regionen, det skal vi utnytte enda bedre ved at vi får samme konkurransevilkår som næringslivet ellers i Nordland og Norge har, avslutter Ole M. Kolstad i Rana utvikling.  

 

Ole M. Kolstad, Rana Utvikling