Profilerer Nord-Norge under OTD Energy

Nordnorske energiaktører samler seg under paraplyen Energi i Nord i Stavanger 20-21 oktober.

Møteplasser

Profilerer Nord-Norge under OTD Energy

Nordnorske energiaktører samler seg under paraplyen Energi i Nord i Stavanger 20-21 oktober.

Pr. i dag har et titalls nordnorske aktører bekreftet sin tilsedeværelse under årets OTD Energy, sier Nina Kivijerv. Jonassen, (bildet) prosjektdirektør i Petro Arctic. Hun ser gjerne at flere bedrifter griper denne sjansen til å komme i tettere dialog med nasjonale og internasjonale industriaktører. 

Energi, teknologi og bærekraft Forretningsmuligheter innen energi, teknologi og bærekraft er temaene for OTD Energy 2021 i Stavanger. Dette vil være det første store skandinaviske arrangementet innen offshore og energimarkedet siden nedstengningen av møteplassene. Det har i følge arrangøren ført til en rekordtidlig påmelding til messen, og det forventes at dette blir tidenes største OTD i Stavanger.

Viktig møteplass
Petro Arctic er en av initiativtakerne til at nordnorske aktører får en arena der de sammen kan synliggjøre den sterke industrielle utviklingen som nå foregår innen energi i landsdelen. OTD Energy er en møteplass for profesjonelle aktører fra den norske offshore- og energibransjen. Målet er å samle aktører for å skape forretnings- og nettverksmuligheter. Den nordnorske deltakelsen gjøres under energinettverket, Energi i Nord. 

Grip markedsmulighetene
-Som et forholdsvis nystartet nettverk ser vi i Energi i nord viktigheten av å tilrettelegge for en koblingsarena for nordnorske leverandørbedrifter, sier prosjektleder i KPB, Anders Tørud (bildet). Ikke bare for å kunne gripe markedsmuligheter, men også for å se nordnorske ressurser under ett, med det mål å bygge ledende industri i et marked i sterk omstilling, sier Jonassen, og nevner 

Mot nytt kapittel i energihistorien
Levertrapporten, inkludert de totale ringvirkningene fra petroleumsaktiviteten i Nord-Norge vil legges frem på et seminar arrangert av KPB, Petro Arctic og Rystad Energy. Her får vi også høre om fremtidsutsiktene og mulighetsrommet til nordnorsk leverandørindustri, sier Kivijervi Jonassen.

Under årests OTD planlegges det også en Energy walk about der bedriftene har mulighet til å forhåndsavtale møte med sentrale olje- og energiselskap, samt relevante industriaktører som har aktivitet i nord.  Den 21. bidrar Store Norske og Energi i Nord med innlegg i et seminar om energiomstillingen på Svalbard.

Vi planlegger også en felles sosialt arrangement de nordnorske aktørene tirsdag kveld. Sett av disse dagene til et lenge etterlengtet fysisk treffpunkt med potensial til å ta nordnorske energiaktører videre til et nytt kapittel i historien om energi i nord. Om dere ønsker å delta sammen med den nordnorske delegasjonen er det bare å ta kontakt sier Nina Kivijervi  Jonassen og Anders Tørund.