Rognankabel til flytende solkraftanlegg

Equinor sitt planlagte solkraftanlegg vil produsere nok strøm til å hurtiglade 20 elbiler samtidig.

Ringvirkninger

Vår medlemsbedrift Nexans avdeling Rognan har halt i land nok en prestisjekontrakt, denne gang leverer de kabel for å eksportere strøm fra verdens første testanlegg for solkraft i røff sjø. 

-Vi er svært fornøyd med at leverandørindustrien i nord nå erfarer at den kompetansen de har utviklet over mange år innenfor offshorenæringen, avstedkommer nye og tidsrelevante oppdrag. Dette er spisskompetanse som er svært relevant for den energiutviklingen vår landsdel skal være en aktiv del av. Det gleder oss også at Equinor vender blikket nordover når de tar innovative grep i energiomstillingen, sier Kjell Giæver, direktør i Petro Arctic. ( Bildet viser Kjell Giæver på bedriftsbesøk på Nexans på Rognan, t.h. Karl Peter Johansen, Plant Manager Nexans Norway, avd. Rognan. 

Fem kilometer kabel
For Nexans er dette et prosjekt av middels størrelse, men project manager ved Nexans Rognan, Øystein Skaland, mener det å få levere kabel til et slikt pilotprosjekt kan være starten på mange nye muligheter innen denne sektoren.
−Vi ser fram til å levere fem kilometer lang kabel som skal eksportere strøm fra Equinor sitt planlagte testanlegg utenfor Frøya, sier Skaland. ­
Den 80 millimeter tykke kabelen består av tre kraftfaser og et fiberrør med 12 fibrer. Den vil kontinuerlig eksportere nok strøm til at 20 elbiler kan være tilkoblet hurtiglader samtidig.

20-25 års levetid
−Equinor har valgt en plassering med tøffe værforhold for å få testet anlegget tilstrekkelig. For oss betyr det dynamiske utfordringer når kabelen som er ankret opp på havbunnen, skal opp og i land.
En kabel som denne regnes å ha en levetid på 20 – 25 år, og i dette tilfellet er det mekanisk utmattelse som er utfordringen, forklarer Skaland.

Direkte fra fabrikk til anlegg
En utfordring Nexans tar på strak arm. Den fem kilometer lange kabelen kan ikke skjøtes, og blir kveilet direkte om bord i installeringsfartøy. Videre blir den installert direkte fra båten.
-Vår lokasjon på Rognan er unikt posisjonert. Logistisk ligger alt til rette for å kunne bidra innen både energiproduksjon, elektrifisering, distribusjon av kraft og data, samt generell industriell utvikling i havet. Dette er en utrolig spennende prosess, sier Skavland. 

Det var Equinor og Moss Maritime som ved nyttår gikk sammen om å søke om konsesjon for å bygge et flytende testanlegg for solkraft. Anlegget er 80x80 meter, og blir plassert utenfor Rottingen, nord-øst på Frøya. Dette blir det første flytende testanlegget i røff sjø i verden.

Øystein Skaland, NEXANS