God sommer fra Petro Arctic

Mye tyder på lettelser til høsten som gjør at vi igjen kan møtes. Det ser vi selvsagt veldig fram til!

Sommerhilsen

Vi går noen uker med lavere puls i møte. Riktig nok er det mange som står på for å holde samfunnshjulene i gang, men det merkes at dagene går over i et annet modus. Spesielt når sommervarmen setter oss på prøve, og lyset – ja, det kunne vi sagt mye om. 

Mange spennende prosjekter er i gang i nord, og Petro Arctic går sommeren i møte med en ny strategiplan som viser at vi er inne i en stor omstillingsprosess. I snart 25 år har vi jobbet for ringvirkninger i nord, fra olje og gassaktiviteten. Det skal vi fortsette med også i framtiden, men samtidig ønsker vi å endre oss i takt med det energibildet verden krever og omfavner, og vi har satt oss som mål å være en ledende aktør i nord.

Denne prosessen er i gang på flere områder, blant annet som initiativtaker og prosjekteier til energiklyngen Energi i Nord. Vi ønsker å ta en aktiv rolle i de enorme mulighetene som ligger i dette skiftet for å sikre mest mulig aktivitet i Nord-Norge. Vi kan ikke understreke godt nok at fornybar energi og olje - og gass er ikke konkurrenter, men tvert imot utfyller hverandre. Det tar vi konsekvensen av, og hilser velkommen en utvikling som hviler på skuldrene til den olje - og gasskompetansen industrien i nord har opparbeidet seg over år. Samtidig heier vi på samfunnsutviklende ringvirkninger. 

En nylig publisert ringvirkningsrapport fra Equinor, utarbeidet av våre medlemsbedrifter, KPB og KUPA, viser at utbyggingen av Johan Castbergfeltet prosentmessig har satt nye rekorder når det gjelder ringvirkninger i nord.

Vi hadde selvsagt sett at de 370 direkte årsverkene som Nord-Norge har blitt tilgodesett med gjennom den femårsperioden utbyggingen har pågått, hadde vært enda flere. Men vi ser at prosjektet har hatt spesielt stor betydning for å opprettholde og vedlikeholde aktiviteten som er bygd opp over mange år i Troms og Finnmark.

I tillegg kommer 1200 lokale årsverk i andre næringer. Av en samlet investering på 51 milliarder kroner, vil nordnorske leveranser utgjøre 8,2%. Dette er tall som viser at det bærer riktig vei.

Vi ser at næringen er framoverlent, og opptatt av å utnytte ny teknologi for en mer bærekraftig  drift. Et godt eksempel er at det under årets revisjonsstans på Norneskipet ble spart hele 1000 arbeidstimer på å bruke droner til å inspisere luftkanalene til turbinene. Slike historier forteller vi gjerne flere av.

Med dette ønsker vi i Petro Arctic dere alle en riktig god sommer.

Direktør Kjell Giæver og prosjektdirektør Nina K. Jonassen i Petro Arctic