Øver for verst tenkelige scenario

Hva skjer med Tanafjorden hvis det kommer et utslipp fra Goliat? Høstøvelse vil holde beredskapsnivået på topp.

Oljevernberedskap

Olje fra norsk sokkel har aldri truffet norske kystområder. Men beredskapen er på topp, og NOFO, medlemsorganisasjonen for operatørselskap på norsk sokkel, avholder årlig 120 øvelser og verifikasjoner for å sikre at oljevernberedskapen er i samsvar med operatørenes behov og beredskapsplaner. 

Høstøvelse

En av disse øvelsene vil bli avholdt til høsten, nærmere bestemt i september. Det er nedlemmer fra Vår Energi og NOFO som jobber tett sammen for å lage en mest mulig autentisk øvelse.
-Skrekkscenariet som utspiller seg under øvelsen, er landpåslag av olje i tre forsjellige IUAer:
(Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing) I Tanafjorden, på Ingøya og på Gjerværstappan. Beredskapstropper vil øve reelt i de aktuelle områdene. I tillegg vil det settes stab for kriseledelse. Øvelsen vil også foregå ved Goliat-feltet., som ligger 88 kilometer nordvest for Hammerfest, sier sier Veronica Halvorsen, kommunikasjonsansvarlig i NOFO.   

Forsterket beredskap

Vår Energi har produsert olje og gass fra Goliat-feltet på en trygg og sikker måte siden oppstarten i 2016, og har planer om å fortsette med det i mange år framover. Oljevernøvelser som denne er en helt sentral del av arbeidet med å kontinuerlig forsterke beredskapen i Barentshavet.
-Selv om det aldri har vært landpåslag av olje fra virksomhet på norsk sokkel er det NOFO sitt oppdrag å sørge for at alle involverte parter vet hva de skal gjøre dersom noe skulle skje i fremtiden. Det er viktig at vi får testet og øvet både verktøy, kompetanse og kommunikasjon. Vi øver for å være forberedt, sier Veronica Halvorsen.