Gråsel-prosjektet i produksjon

Fire måneder tidligere enn opprinnelig plan - Dette må være ett av de raskest gjennomførte prosjektene på norsk sokkel, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.

Skarv FPSO

Operatør Aker BP og partnerne i Skarv (Equinor, Wintershall Dea og PGNiG) rapporterer at produksjonen har startet fra Gråsel i Skarv-området, fire måneder tidligere enn opprinnelig plan.

– Jeg er utrolig stolt av prosjektteamet og våre alliansepartnere: Det er seks månedersiden partnerskapet tok investeringsbeslutning om å bygge ut Gråsel. Dette må være ett av de raskest gjennomførte prosjektene på norsk sokkel, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.

– Sammen har vi igjen gjennomført et lønnsomt prosjekt sikkert, effektivt og innenfor budsjett – og på toppen av det hele langt raskere enn planlagt, legger Hersvik til.

Gråsel-reservoaret ligger over Skarv-reservoaret i Norskehavet. Totale investeringskostnader for Gråsel-prosjektet er på rundt 1,2 milliarder kroner.

Balansepris på 15 dollar fatet

– Tiltakspakken som Stortinget vedtok i juni i fjor, som innebærer raskere skattemessige avskrivninger, har bidratt til å robustgjøre prosjektet ytterligere og akselerere tidslinjen. 

Utbyggingsløsningen er basert på gjenbruk av eksisterende infrastruktur. Det har bidratt til å gjøre Gråsel til et svært robust prosjekt både teknisk og kommersielt, og med en balansepris på rundt 15 dollar fatet, sier driftsdirektør, Ine Dolve.

Viktig for leverandørindustrien i regionen

Aker BP og feltsenteret Skarv er helt sentral for leverandørindustrien på Helgeland.

Helt siden oppstarten i 2012 har næringsliv og samfunn nytt godt av ringvirkninger fra det flytende produksjonsskipet som ligger ca. 200 km vest for Sandnessjøen. Det er gledelig og viktig at nye ressurser blir funnet og satt raskt i produksjon slik at aktiviteten og ringvirkningene fortsetter på et høyt nivå over flere nye år. 

Som leverandørnettverk til Aker BP og Skarv gratulerer vi med rask og sikker oppstart og ser frem til flere nye olje og gassfunn i området i årene som kommer, sier direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver. 

Økt produksjon, reduserte utslipp og forlenget levetid

Utbyggingen av Ærfugl-feltet, hvor første fase kom i produksjon i 2020, var første steg på veien til å gjøre Skarv til et viktig knutepunkt for omkringliggende funn.

– Produksjonsstart fra Gråsel er en ny og viktig milepæl i denne vekststrategien. I løpet av året er målet at også fase 2 av Ærfugl-utbyggingen settes i produksjon, sier direktør for drift og feltutvikling i Skarv-området, Sverre Isak Bjørn.

– Produksjonsøkningen fører også til at CO2-utslipp per produsert fat fra Skarv FPSO reduseres med opp mot 30 % fra 2022,  samt at levetiden til Skarv forlenges med femår, sier Bjørn.

– Vi modner frem flere utbyggingsprosjekt med mål om å ta investeringsbeslutninger innen utgangen av 2022. I tillegg har vi store leteambisjoner i Skarvområdet, og jobber med en større letekampanje med både opererte og ikke-opererte brønner i 2022, legger Bjørn til.

Aker BP
Adm. dir. Aker BP, Karl Johnny Hersvik