Sparte 1000 timer på dronebruk

Ny teknologi gir mulighet til å utvinne ressurser som i dag ikke er lønnsomme.

Teknologi

Det sier Ivar Steffensen, produksjonssjef for Norne. Han har stor tro på fortsatt bærekraftig olje- og gassproduksjon på norsk sokkel i flere ti-år.
-Innovasjon, digitalisering og bruk av ny teknologi vil gjøre det mulig å utvinne ressurser som i dag ikke er lønnsomme. Rask utvikling og bruk av droner vil bidra til sikrere og mer effektiv drift av våre installasjoner, sier Steffensen, og legger til at bruk av ny teknologi vil gi økt verdiskapning i form av både aktivitet, reduserte kostnader og økte inntekter.
-Samtidig vil det gi betydelig reduserte CO2-utslipp, sier Steffensen.

Krystallklare bilder

Under årets revisjonsstans ble det på Norne brukt droner til å inspisere inne i hydrokarbonførende prosesstanker, samt i luftkanalene til turbinene. Truls Haugsmark som er vedlikeholdsleder på Norne, er svært fornøyd med at bruk av droner gir mindre eksponering av personell helseskadelig arbeidsmiljø.
-I tillegg trenger vi ikke å blinde av tanker for entring, som er en veldig arbeidskrevende jobb, og vi sitter igjen med dokumentasjon av tilstand på utstyret i form av krystallklare bilder og film i god oppløsning, sier Haugsmark.

Komplisert adkomst

Det er firma IKM som stiller med dyktige dronepiloter og utstyr, og dronen ble ført inn gjennom en liten åpning i luftekanalene til turbinene, noe som er en utfordrende arbeidsoperasjon. Plattformsjef Petter J. Nyborg er spesielt fornøyd med at det var mulig å bruke droner til denne operasjonen. 
-Jeg vil takke fagansvarlig mekanisk Eirik Lie, som foreslo å bruke dronen innvendig i luftkanalene. Inspeksjonen kunne med dette utstyret gjennomføres sikkert uten behov for et omfattende arbeid med å bygge stillas og demontere deler for å få tilkomst. Vi anslår å ha spart i overkant av 1000 arbeidstimer ved å bruke droneinspeksjon i luftkanalene, sier Petter J. Nyborg.

Equinor
Vedlikeholdsleder Truls Haugsmark, Equinor (tv) og Dronepilot Bjørn Madsen, IKM (th)  foran en av l