- Utopi å tro på brå avvikling

Olje - og energiminister Tina Bru tror på glidende overganger og en fremoverlent bransje.

Politikk

Olje- og energiminister Tina Bru sier at det er utopi å tro at man kan skru på en av-knapp for olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, og mener debatten om en sluttdato får uforholdsmessig mye plass i det offentlige ordskiftet. Tvert i mot mener hun at olje - og gassbransjen vil bidra til å omstille industrien i møte med det grønne skiftet. 

-Mange av de nye næringene som er en del av løsningen, vil vokse fram på skuldrene til olje - og gassindustrien.Vi må sikre oss at vi får med oss kompetansen fra denne bransjen inn i det nye, sa Bru.

Olje - og energiministeren mener også at bransjen selv må bruke stemmen sin, og fortelle hvordan de er en del av løsningen. 
-Det skorter ikke på aktivitet, og jeg tror næringen har mange gode år foran seg. 

Med tanke på fremtiden, sa Tina Bru: Det er behov for å se alle norske energiressurser i sammenheng. Peroleumssektoren og kraft - og fornybarsektoren er i ferd med å smelte mer og mer inn i hverandre. Det er energiressursene som skaper arbeidsplasser, og det er det vil skal leve av her i landet. 

Du kan se hele intervjuet med Tina Bru HER

Skjermbilde