Barentshavkonferansen har passert tusen visninger

Den digitale versjonen av Barentshavkonferansen ha nådd langt flere enn i et normalår.

Møteplasser

Dialog med leverandørindustrien - Ståle Kyllingstad og John Stangeland, fasilitert av Nina K. Jonassen

- Nå tar vi med oss det beste fra 2019 og det beste fra 2021, og går i gang med en strategiprosess for å utvikle et enda bedre produkt før neste års versjon av Barentshavkonferansen, sier konferansedirektør, Odd Peder Wang-Norderud. Vi er svært opptatt av at industrien i nord får tilgang til både nettverk og kompetanse gjennom den viktige arenaen som Barentshavkonferansen har utviklet seg til å bli.

Energibransjens signal

Med full sal har Barentshavkonferansen plass til 300 deltakere. 
-At vi nå har passert 1000 visninger er et viktig signal om at bransjen i nord ønsker å holde seg oppdatert på de strømningene som påvirker vår hverdag, og det skal vi ta med oss, sier Wang-Norderud. Han ser helt klart at den digitale vridningen som har presset seg fram gjennom en unntakstilstand, har noen muligheter i seg som kan gjøre nettverksbygging og kompetansehevende tiltak mer tilgjengelig i vår langstrakte landsdel. 

Viktig signaleffekt

Stiftelsen Barentshavkonferanser har på sin agenda å bidra med sentrale møteplasser i nord. Når det i år som i fjor ikke ble mulig å gjøre dette gjennom geografisk nærhet, er Wang-Norderud svært fornøyd med at årets "Norge rundt - versjon" bidro til å bringe sammen bransjens viktige beslutningstakere. 
-Samtidig tror vi på signaleffekten av å vise fram noe av den aktiviteten som foregår i tilknytning til energibransjen. Sammen skal vi bidra til aktivitet, verdiskapning og vekst, avslutter Odd Peder Wang-Norderud.

Om du fortsatt ikke har fått sett konferansen kan du gjøre det her.

Frikant Mediedesign
Anders Opedal og Odd Peder Wang-Norderud