Oppstart av Hammerfest LNG utsatt

Stort arbeidsomfang og Covid 19 - utfordringer utsetter estimert oppstart til 31. mars 2022.

Produksjon

Dette fremgår av en pressemelding fra Equinor.

Selv om brannen i september 2020 var begrenset til luftinntaket på en av anleggets fem store gassturbiner, påførte brannen og brannbekjempelsen anlegget betydelige skader.

Prioriterer trygg oppstart
– Vi har jobbet systematisk med å få oversikt over skader og arbeidsomfang for å bringe anleggets tekniske tilstand tilbake i henhold til krav. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til arbeidsomfanget, men ut fra dagens kunnskap er vårt beste estimat for oppstart 31. mars 2022. Sikkerhet har første prioritet og vi vil ikke starte opp anlegget før det kan gjøres på en trygg måte, sier Grete B. Haaland, direktør for landanleggene i Equinor.

Covid 19 - tiltak
Operasjonelle tiltak for å håndtere Covid 19-situasjonen har påvirket fremdriften i oppfølgingen etter brannen. Prosjektet som planlegger og gjennomfører utbedringer på Hammerfest LNG, må til enhver tid tilpasse seg gjeldende retningslinjer for håndtering av smittesituasjonen i samfunnet. Prosjektet har allerede innført en rekke omfattende tiltak som gjør at man kan ha færre arbeidere i jobb samtidig enn først antatt. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan Covid 19-utviklingen kan påvirke fremdriften i prosjektet.

Skifter 180 kilometer kabel
Over 70.000 unike utstyrskomponenter ble potensielt utsatt for sjøvann under slukkearbeidet. Utstyrskomponentene har blitt systematisk vurdert etter brannen, og man har etablert en plan for utbedringer for å sikre anleggets integritet.
Aktiviteten som ser ut til å ta lengst tid er utskiftning av elektriske kabler knyttet til kraftstasjonen hvor brannen oppstod. Inspeksjoner viser at over 180 km med kabel må skiftes ut. Nye kabler er bestilt og blir levert på Melkøya utover våren/sommeren.

Krevende jobb
Andre utstyrskomponenter er under anskaffelse med levering sommer/høsten 2021. Flere større utstyrskomponenter, blant annet flere kompressorer, må også tas ut av anlegget og sendes leverandøren for reparasjon.
– Ansatte og leverandører har utført et krevende og viktig arbeid for å få oversikt over skadeomfanget og lagt planer for å få anlegget i drift på en sikker måte. Vi er også svært takknemlig for støtten vi har fått og får fra lokalsamfunnet i Hammerfest.  Hammerfest LNG har vært og skal fortsatt være en betydelig bidragsyter til verdiskapning for lokalsamfunn og eiere, sier Haaland.

Equinors interne granskning av brannen pågår fortsatt. Selskapet vil komme tilbake til funn og konklusjoner når granskingen er avsluttet.

Ole Jørgen Bratland
Hammerfest LNG