NorSea skal levere basetjenester til OMV

OMV har spennende planer langs hele kysten, ikke minst i Barentshavet - noe som får betydning for aktiviteten på NorSea Polarbase.

Ringvirkninger

NorSea skal levere basetjenester til OMV sine operasjoner i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Kontrakten har en varighet på fem år, med mulighet for fire års forlengelse.

- Vi er stolte og ydmyke over tilliten OMV viser oss. Dette er en anerkjennelse av arbeidet vi legger ned hver dag for å utvikle sikrere, smartere og grønnere logistikktjenester for energibransjen. Vi gleder oss stort til å ønske OMV velkommen på våre baser og fortsette samarbeidet de neste årene, sier Thomas A. Vang, CEO i NorSea Logistics.

Avtalen har en verdi på 300 millioner kroner og er gjeldende fra 1. april. Varigheten er fem år, med opsjoner om forlengelse på to pluss to år. Den gjelder lagring og håndtering av rør, terminaltjenester og lagertjenester.

Avtalen bidrar til å sikre aktivitet for NorSea og våre samarbeidspartnere langs hele kysten av Norge.

- De neste årene skal vi gjennomføre  operasjoner i Nordsjøen, i Norskehavet og etter hvert i Barentshavet. NorSea dekker alle områdene vi opererer på en svært god måte med basene i Dusavik, Kristiansund og Hammerfest, sier Knut Mauseth, administrerende direktør i OMV.

- OMV er et spennende selskap med høy aktivitet på norsk sokkel. Slike kunder og samarbeidspartnere er veldig spennende for vår del, og gjør at vi presser oss selv til å utvikle tjenestene våre hver eneste dag. Vi har blant annet store forventninger til hvordan vi sammen skal utvikle enda mer bærekraftige løsninger enn vi har i dag, sier Thomas A. Vang.

Gratulerer til vår medlemsbedrift, Norsea og Polarbase. Basemiljøet i Hammerfest er en av landsdelens største industriklynger, det er derfor gledelig med nye kontrakter og oppdrag til dette miljøet, sier direktør, Kjell Giæver i Petro Arctic.

NorSea
Thomas A. Vang, CEO i NorSea Logistics