Milliarder, tålmodighet og dyktige fagfolk

Her sitter noen av Nord-Norges mest verdiskapende arbeidstakere. Nå har de lyktes igjen.

Oljefunn

Gjengen i Harstad funnet mer olje.

Et nytt oljefunn i Barentshavet med verdi på mellom 25-30 milliarder kroner er resultatet av geologenes leting dypt under havbunnen i nord. Brønnen ble boret om lag ti kilometer sørvest for Johan Castberg-feltet, og 210 kilometer nordvest for Hammerfest. Oljefunnet tilsvarer cirka 31 – 50 millioner fat olje, til sammenligning utgjør dette omtrent 25 % av oljen på Goliatfeltet.

Direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver

Godt nytt for nordnorsk industri
−Dette er gode nyheter for ringvirkninger nord.  Nye oljefunn nært andre oljeplattformer i Nord-Norge gir store muligheter for lønnsomme framtidige utbygginger. Johan Castberg skaper allerede i dag ringvirkninger langs hele kysten i nord, og slike nye funn bidrar til jobber hos våre medlemsbedrifter i en lang horisont, sier en fornøyd Petro Arctic - direktør Kjell Giæver.

Johan Castberg – ressurs
Dette funnet føyer seg inn i en lang rekke med olje - og gassfunn i samme område. I løpet av de siste 10 årene har Equinor sammen med sine gode partnere boret 13 brønner, hvorav ti er vellykket. Sammen utgjør alle disse funnene ressurser til Johan Castberg - feltet. (Se egen faktaboks.)
Samlet inntekt av produksjonen fra Johan Castberg- feltet før dette nye funnet, med en oljepris på 70USD og dollarkurs på 7,5 norske kroner, er beregnet til 291 milliarder kroner.

Tålmodig og kunnskapsrik
Letedirektøren for Barentshavet, Camilla Aamodt i Equinor, (bildet) er begeistret over sitt tålmodige og kunnskapsrike team i Harstad.
− At vårt team er blant de beste i verden på kunnskap om hvor oljen og gassen i Barentshavet befinner seg, får vi nå uttelling for i form av lønnsomme nye oljefunn, sier Aamodt.
Oljen ligger ca 1500 meter under havbunnen og vanndybden er 350 meter.

Styrket tro på muligheter
Dette havområdet var for over 150 millioner år siden et gigantisk elvedelta med utspring helt fra Uralfjellene i Russland. Store deler av Barentshavet var en stor tidevannsflate med strender, laguner og øyer hvor det ble tilført store mengder organiske materiale fra planter og alger til små dyr.
– Det kreves utholdenhet og langsiktighet for å lykkes i Barentshavet. Dette funnet styrker vår tro på mulighetene som finnes, ikke minst rundt Castberg, Wisting, Snøhvit og Goliat-områdene, sier Knut Harald Nygård som leder Equinor sitt leteteam vest i Barentshavet.
− På denne brønnen har vi brukt ny høyoppløselig seismikk, såkalt Topseis og ikke minst et bredt sammensatt team av ulike fagfolk her hos oss på kontoret i Harstad. De yngste har jobbet tett sammen med de mest erfarne i jakten på mer av det sorte gullet, sier Nygård.

Brønnene ble boret av riggen Transocean Enabler som nå går tilbake og fortsetter på Johan Castberg-feltet, der Equinor ASA er operatør.
Neste letebrønn for Equinor i Barentshavet er Shenzhou. Brønnen er lengre nord i Barentshavet, ca. 45 km nordvest for Wisting-feltet.

Leteteamet: Geolog Kristin Seim (nederst til høyre) og geofysiker Øystein Wergeland (øverst til høyre) har vært på vakt når boreoperasjonen nærmer seg selve reservoaret. For geologene  Johanne Schønning Poulsen (nederst til venstre) og Alex Rolland (øverst til venstre)var dette deres første funn.