Klar for vårens velfortjente pusterom

Vårt trumfkort er ikke bare de enorme ressursene vi er omgitt av, men også den nedarvede evnen til å omstille oss, skriver Kjell Giæver i årets påskehilsen til våre medlemsbedrifter.

Påskehilsen

Påsken blir ikke som før i år heller. Med strenge restriksjoner går vi inn i Den stille uke, en uke som blir nettopp det: Stille. Få gjester, utepils eller en god kopp kaffe på egen veranda, kanskje skiturer med avstand. Som den gamle påsketradisjonen sa: I denne uken skulle det være stille både ute og inne, mens arbeidet i størst mulig grad ble lagt til side.

Årets stillhet kommer av helt andre grunner. Vi kjenner dem alle, jeg skal ikke bruke tid på Covid 19 her. Nå tar vi dette krafttaket sammen med optimistisk tro på at våren kommer med godt nytt.

Imens kan vi se tilbake på en vinter med mange gode nyheter fra operatør -og leverandørindustri. Mye har skjedd, og Petro Arctic har hatt gleden av å ønske flere nye medlemsbedrifter velkommen.

Det siste oljefunnet i Barentshavet, med verdi på mellom 25-30 milliarder kroner, er den siste i rekken av gode nyheter. Johan Castberg - skipet bygges nå i Singapore, og er ventet til Norge i slutten av dette året. La meg kort nevne noe av hva dette ene prosjektet betyr for leverandørindustrien i nord: Aker Solutions og Westcon i Sandnessjøen bygger havbunnsrammer, flammetårn, anker og andre moduler. Hammerfest Industriservice er godt i gang med leveranser til undervannsinstallasjonene, og Rapp Bomek i Bodø skal levere verdens beste sikkerhetsdører fra sitt verksted i Nordland. På Polarbase i Hammerfest er det hektisk aktivitet og mange lokale leverandører nyter godt av dette.

Oljefunn knyttet opp mot eksisterende infrastruktur er godt nytt. At en teknologisk verdensnyhet nå gjør det mulig å hente opp olje som ellers ville vært ulønnsom, føyer seg inn i rekken av milepæler som bidrar til jobber i nord, i et langsiktig perspektiv.  

Samtidig er det fortsatt en betydelig forventning om mer varige og større ringvirkninger av aktiviteten enn det mange av våre medlemmer opplever i dag. Dette er et varsko fra nord som handler om legitimitet og fremtidsutsikter for ei hel næring.

Mange av våre medlemsbedrifter jobber målrettet med rekruttering. MoMek startet sin egen sveiseskole da nødvendig spisskompetanse ikke var å oppdrive. Sondre (19) lærer av de beste hos Viggo Eriksen AS som ble årets opplæringsbedrift i Finnmark. Mange kunne vært nevnt, men felles for disse to er at de satser på lokal ungdom.

Dersom årets første måneder skal oppsummeres, ligger vår kjernevirksomhet nettopp her: Å bidra til at våre lokalsamfunn får høste av ressursene i nord. I dette ligger også en erkjennelse av at vi etter ha jobbet i snart et kvart århundre med ringvirkninger fra olje – og gassaktivitet, nå også ønsker å spille en aktiv rolle i de enorme mulighetene som ligger i fornybar energi, og den energiomstilling vi alle er en del av. Derfor er Petro Arctic initiativtaker og prosjekteier til klyngen Energi i Nord. Med dette går vi inn i en ny, spennende og utfordrende æra for hele leverandørindustrien i nord. Vårt trumfkort er ikke bare de enorme ressursene vi er omgitt av, men også den nedarvede evnen til å omstille oss. Den kan vi takke våre forfedre og mektige naturkrefter for.

God påske!

Kjell Giæver

Tromsø havn